המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הגנת הצומח

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה 2018

נושאי המחקר בעונת 2018:
1. עמידות לבוגרי ההלקטית הורודה; בדיקת חומרים;

2. הרגישות של זחלי הליותיס לתכשירי הדברה חדשים

3. כנימת עש הטבק הדינמיקה של תת המינים

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 1, 2019 - 00

תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה 2018

יעילות הקטילה של הזחלים של הלקטית ורודה נבדקו בשני ניסויים. נמצא כי תכשירים שמכילים פירתרואיד פעלו היטב על הזחלים של הלקטית ורודה, בהשוואה לתכשירים אחרים שמשמשים לקטילת עשי לילה אחרים.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 1, 2019 - 00

הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי פירתרואידים שונים 2018

יעילות הקטילה של עשים של הלקטית ורודה נבדקה בשלושה ניסויים. האחד, בדק את יעילות הקטילה על ידי פירתרואידים שונים. השני, בדק את יעילות הקטילה של פירתרואידים בשילוב עם תכשירי מתומיל וכלורפיריפוס. השלישי, בדק תכשירים נוספים שיעילים כנגד עשי לילה שונים. התכשיר טלסטאר יעיל מכל הפירתרואידים שנבדקו. החומרים לאנט ודורסן הינם בעלי יעילות גבוהה, אך משך פעולה קצר יחסית. השילוב של לאנט ודורסן עם פירתרואיד הינו יעיל. נמצא שהיעילות היא בגלל שילוב של פירתרואיד. תכשירים ללא פירתרואיד כלשהו, אינם יעילים בהדברת העשים של הלקטית הורודה.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 1, 2019 - 00

שיפור ישום חומרי הדברה לצמחי כותנת פימה צעירים כנגד מקרופומינה 2018

לאור הפגיעה האנושה של מחלת המקרופומינה בכותנה בעונת 2017 בארץ, באזור הדרום ובמשקים יבנה ובני דרום, בדקנו באוגוסט 2017 בקבוצת יבנה את ההשפעה של זילוף חומרים לפס הזריעהעל אוכלוסיית הפטריה בצמחי כותנה צעירים, עד גיל של מספר שבועות מהנביטה. בבדיקות שביצע ד"ר רוני כהן בשורשי הצמחים, נמצא שהטפול בסיגנום בזילוף לפס הזריעה, הקטין את האילוח בפטריה. תוצאות נוספות התקבלו בנסויים אחרים שבוצעו במקביל בארץ. לכן חזרנו בעונת 2018 לבדוק את הנושא כשהפעם אנו בוחנים 2 חומרים בשני מועדי יישום.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 1, 2019 - 00

דינמיקה של חרקים בשדה כותנה 2018

בדיקת שונות הפריסה של חרקים מזיקים ומועילים בשדות כותנה.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 1, 2019 - 00

בדיקת התנאים המעודדים התפתחות של עמידות לשיטת בלבול הזכרים בהלקטית הוורודה בכותנה

ההלקטית הוורודה (הזחל הורוד) הינה מזיק מפתח בשדות הכותנה בארץ. מזה שנים רבות כל חלקות הכותנה בארץ מטפלות במזיק בשיטת "בלבול הזכרים", שיטת הדברה ידידותית לסביבה שהובילה לירידה משמעותית בשימוש בחומרי הדברה כנגד המזיק. עם זאת, בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בגודל האוכלוסייה של המזיק והנזק שנגרם להלקטים. נבדקה השאלה אם חל שינוי בהרכב הפרומון של הנקבות. שינוי בהרכב הפרומון יכול להסביר את העלייה במספר ההזדווגויות וכתוצאה מכך את העלייה בגודל האוכלוסייה.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 1, 2019 - 00

בדיקת האינטראקציות בין M. phaseolina ל- H. maydis כגורמי מחלה בתירס ובכותנה

מחלות המועברות בקרקע עשויות להיגרם כתוצאה מכמה פתוגנים המשפעים זה על זה ועלהצמח. אכן, במקרים רבים מבודדים משורשי צמחים חולים ושאינם חולים מספר פטריות החשודות כגורמי מחלה. הפטרייה Harpophora maydis גורמת למחלת נבילה קשה בזני תירס רגישים ומאופיינת בהתייבשות הצמח הבוגר כתוצאה מחסימת רקמות ההובלה על ידי הפטרייה. בדומה לכך, פטריית הקרקע Macrophomina phaseolina מפתחת תפטיר וגופי ריבוי בצינורות ההובלה של מגוון פונדקאים, ואלו מביאים להתייבשות הצמח ונבילתו. צמחי כותנה מהזן פימה רגישים במיוחד למחלה זו.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 1, 2019 - 00

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה - 2017

נושאי המחקר בעונת2017

1. ניטור עמידות לבוגרי הלקטית ורודה; בדיקת חומרים. 2. כנימת עש הטבק

 

1. מעקב אחר רגישות אוכלוסיות הזחל הורוד בשדות הכותנה, 2017. בשנים האחרונות מוגדר הזחל הורוד (או ההלקטית הורודה) כמזיק החמור ביותר של הכותנה בארץ. בעונות שעברו, נגרמו נזקים, לעיתים קשים, אפילו לאחר טיפולים רבים בפירתרואידים (בעיקר ביפינטרינים). מטרת המעקב היא לבדוק האם חוסר היעילות בהדברת המזיק הוא כתוצאה של עמידות המזיק לתכשירים הייעודים סיפרמטרין (סימבוש או טיטאן), ביפנתרין (טלסטאר או אטלס), כלורפיריפוס (דורסן/דורסבן) ומתומיל (לאנט, מתומקס).

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 1, 2018 - 00

הדברה כימית של מקרופומינה בכותנה - 2017

בקיץ 2017 הוצבו יותר מחמש-עשרה תצפיות וניסויים בעזרת מדריכים ואנשי חברות. הצלחת הניסויים תלויה במקרים רבים בהצלחה או אי-הצלחה בהדבקת צמחי הכותנה במקרופומינה.

להלן רשימה של הניסויים שנערכו:

  1. הדבקה במקרטפומינה יחד עם חיפויי קרקע ביריעות פלסטיק
  2. ניסויי הדברה
  3. ניסויי השקייה
  4. ריבוי חומר גנטי
תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 1, 2018 - 00