המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הגנת הצומח

×

הודעת שגיאה

 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה - 2016

בשנים האחרונות מוגדר הזחל הורוד (או ההלקטית הורודה) כמזיק החמור ביותר של הכותנה בארץ. בעונות שעברו, נגרמו נזקים, לעיתים קשים, אפילו לאחר טיפולים רבים בפיריתרואידים (בעיקר בסיפרמטרינים). מטרת המעקב היא לבדוק האם חוסר היעילות בהדברת המזיק הוא כתוצאה של עמידות המזיק לתכשירים הייעודים סיפרמטרין (סימבוש או טיטאן), ביפנתרין (טלסטאר או אטלס), כלורפיריפוס (דורסן/דורסבן) ומתומיל (לאנט, מתומקס).

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

מחלות מועברות בקרקע בכותנה - מחקר הקדמי- 2016

גידול הכותנה בישראל משתנה במשך השנים כתלות במצב המים הזמינים להשקיה, איכות הסיבים והמחירים אותם ניתן לקבל בשוק העולמי. בין השינויים הבולטים שקרו למשק הכותנה בישראל ניתן לראות את הירידה בשטחי הגידול של הטיפוס אקאלה לעומת עליה בגידולי זני הפימה. בשנת 2006 נכנס שחקן חדש בדמות מיכלוא בין-מיני האקאלפי. יחד עם העלייה בהיקפי
גידול זני הפימה עלתה גם שכיחות הנזקים הנגרמים מגורמי מחלות קרקע. משורשי צמחים נובלים וגם מצמחים בריאים מבודדות פטריות מסוגים שונים. הפטרייה הבולטת בתדירות הגילוי היא Macrophomina phaseolina המוכרת כגורמת לנבילה של צמחים ממשפחות בוטניות שונות כולל כותנה.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

הדינמיקה של חרקים מזיקים בשדה כותנה ובחינת האפשרות להדברה דיפרנציאלית

בשנים האחרונות הופיעה האפשרות לבצע פעילות ומדידות שונות בשדה באופן ממוקם, דהיינו לזהות את מקום המדידה במרחב השדה לפי קואורדינטות. מנתונים שראינו ממקומות אחרים בעולם הסתבר, שניטור חרקים בנקודות שונות בשדה תוך סימון מיקום המדידות איפשר למקבל ההחלטות לקבוע שאין צורך לרסס את כלל החלקה אלא ניתן להסתפק בריסוס של חלק ממנה בלבד. בנוסף, מעקב ממוקם בשדה יכול לשפוך אור על הדינמיקה, הכיוון והקצב של החדירה של חרקים מזיקים לשדה. כך ניתן גם להבין טוב יותר את ההשפעה של גורמי סביבה שונים, כמו גידולים שכנים, על דינמיקה זו.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

תצפיות עם התכשיר פקטי פרו - פרומון ל"בלבול" ההלקטית הורודה בפורמולציה לריסוס- 2016

בחינת היעילות של התכשיר פקטי פרו, פרומון ל"בלבול" ההלקטית הורודה בפורמולציה לריסוס.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

השפעת הסרת אברי פרי ראשונים בצמח על אופן הצימוח והיבול של כותנת פימה

תנשמית האביב Helicoverpa armigera , המכונה הליותיס, היא מין עש ממשפחת התנשמיתיים הפוגע בגידולי חקלאיים רבים. נזקו גדול, כיוון שהוא עובר מאבר פרי ראשון לשני אף לפני שגמר לאכול את הראשון. נוהל הדברת המזיק גובש בכותנה לאורך השנים והוא מתבסס על ניטור קטעים של מטר-שורה של הכותנה לנוכחות זחלי וביצי המזיק ע"ג עלי הצמח הצעירים ועל אברי הפרי. נקבע סף נגיעות לטיפול של 2 זחלים/מטר-שורה בשלב טרום הלקטים ו-זחל אחד/מטר לאחר מכן, עד סוף יולי. כיום משמשים להדברת המזיק תכשירים חדשים, שמשך פעילותם עד הדברת המזיק ארוך יותר.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

הדברת עשבים בכותנה- ניסויי שדה 2015

נבחנה השפעת חומרים ביישום קדם הצצה על דו גידול המושקה בטפטוף בהשוואה לדו גידול המושקה בקו צועד, על השפעתם על התפתחות הכותנה בפרט והדברת העשבים בכלל.

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 1, 2016 - 00

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה 2015

מעקב אחר רגישות אוכלוסיות הזחל הורוד בשדות הכותנה. 

מיפוי תתי מינים של כנימת עש טבק.

השפעת תכשירים חדשים על זחלי הליותיס.

מי אכל את החציל שלי?

 

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

אקלום צרעות טפיליות להדברה ביולוגית של הקמחית המנוקדת

הקמחית המנוקדת היא מזיק קשה של גידול הכותנה וצמחי נוי רבים בישראל. ננקטו מספר פעולות כנגדה, שכללו: א. הקמה ואחזקת גידול מעבדתי של הקמחית, ב. בחינת היבטים ביולוגיים רלוונטיים לביצוע הדברה ביולוגית של הכנימה, ובכלל זה חיפוש בקליפורניה  של הטפיל Aenasius arizonensis. בנוסף, נבחנה התבססות הצרעה הטפילית Apoanagyrus californicus בארץ. עד כה, בשל סיבות המפורטת בדוח, הטפיל ככל הנראה, לא התבסס, ולכן הוחלט שלא להמשיך את הפרויקט בשנת 2016 .

 

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

מערכת ראיה מלאכותית לזיהוי כנימה קמחית מנוקדת בשדות כותנה מתוך תמונות כטב"ם זעיר - 2015

כנימה קמחית מנוקדת הינה מין חדש של כנימות קמחיות בישראל. זהו מזיק שמהווה איום על ענף הכותנה בכל האזורים אליהם פלש. בישראל אופי הנגיעות בשדה הינו ככתמי נגיעות שאינם מתרחבים הרבה במהלך הגידול. משום כך, ישנו קושי לאתר מוקדים כאלה. השימוש בחישה מרחוק בעזרת צילום יכול להוות כלי לאיתור מוקדי נגיעות בשדה.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

תצפיות עם התכשיר פקטי פרו - פרומון ל"בלבול" ההלקטית הורודה בפורמולציה לריסוס

מטרת התצפיות היא בחינת היעילות של התכשיר פקטי פרו, פרומון ל"בלבול" ההלקטית הורודה בפורמולציה לריסוס.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00