המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הגנת הצומח

חיזוי מרחבי- עיתי של הלקטית ורודה באמצעות מודל מבוסס נתוני לווין

המשכנו לקדם את פיתוח מודל אוכלוסיות ההלקטית הורודה בעזרת שתי תוספות חשובות- 

1. מידול הטלת ביצים כפונקציה משולבת של גיל הנקבה ותנאי טמפ'.

2. מידול תמותת כל ארבעת שלבים (ביצה, זחל, גולם ובוגר) כפונקציה של הטמפ'.

 

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, מרץ 1, 2022 - 00

הדברה ידידותית לסביבה, מבוססת פטריות אנטגוניסטיות, כנגד הגורם למחלת הריקבון השחור, הפטרייה Macrophomina phaseolina

הדברה ביולוגית כנגד מחלות קרקע הינה בחזית המחקר המדעי בעולם וחשיבותה מתגברת. בעבודה זו נסרקו 8 תבדידי טריכודרמה, בתנאי מעבדה כנגד הפתוגן M. phaseolina .

התוצאות ההקדמיות שהושגו בעבודה זו מצביעות על כדאיות ברורה להמשך המחקר וביסוסו בתנאי שדה בעונת גידול מלאה.

תאריך פרסום המחקר: 
שני, יוני 7, 2021 - 00

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה 2020

נושאי המחקר בעונת 2020:
1 . עמידות לבוגרי ההלקטית הורודה; בדיקת חומרים;

2. הרגישות של זחלי הליותיס לתכשירי הדברה חדשים

3 . כנימת עש הטבק הדינמיקה של תת המינים

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 1, 2021 - 00

השוואת יעילות של שיטות ריסוס שונות בגידול כותנה 2020

מקובל להניח, שככל שחומר ההדברה חודר טוב יותר אל תוך הקמה, ומצליח "לכסות" טוב יותר את אברי הצמח, ההדברה יעילה יותר. המטרה היתה לבחון את יעילות הריסוס באמצעים השונים. בכל הבדיקות נצפו מעט מאוד טיפות בחלק התחתון של העלים. עלייה בנפח התרסיס לדונם מגדילה את הכיסוי של התכשיר על גבי העלים. פחות תכשיר חודר לעומק הקמה וכמעט ולא מגיע חומר לקומות התחתונות של הצמח. ריסוס קרקע עם מפוח ובלי מפוח נתנו תוצאה דומה וטובה יותר בכיסוי העלה בהשוואה לריסוס אוויר.

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 1, 2021 - 00

הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי תכשירים שונים – עונת 2020

נבדקה יעילות השטילה של עשים של הלקטית ורודה על ידי התכשיר טוטם של חברת לוכסמבורג בהשוואה לטלסטאר. התכשיר הראה יעילות קטילה נמוכה.

תאריך פרסום המחקר: 
שני, פברואר 1, 2021 - 00

חיזוי מרחבי- עיתי של הלקטית ורודה באמצעות מודל מבוסס נתוני לווין- 2020

יכולת חיזוי אוכלוסיית ההלקטית הורודה כיום קטנה ומבוססת בעיקר על התראה מבוססת תצפיות. התמודדות עם מזיק זה, הפוגע באופן משמעותי בכותנה, כוללת בעיקר אמצעים אגרוטכניים, אך גןם הדברה כימית, והצלחת כלל אלו תלויה במידהרבה בתיזמונם. במחקר זה אנו מפתחים כלי חשובי ייעודי, מבוסס חישה מרחוק, אשר יחזה בזמן ובמרחב את אוכלוסיית ההלקטית הורודה ויסייע בקבלת החלטות מזוג זה. 

תאריך פרסום המחקר: 
שני, פברואר 1, 2021 - 00

זיהוי מוקדם של מקרופומינה בכותנה ע"י כלים ספקטרליים לצילומים מרחפן

פטריית קרקע Macrophomina phaseolina הנה מחלה קשה במיוחד להדברה משום שהיא שורדות בקרקע לזמן רב ובעלת טווח רחב של פונדקאים. מטרת המחקר היא לרתום אמצעים טכנולוגיים (כגון צילומי רחפן ומידע ספקטרלי) לזיהוי מוקדם של המחלה בשדה. לטובת זיהוי מוקדם ופיתוח כלים למעקב אחר התפתחות המחלה בחלקה, הוצע אלגוריתם חכם (מבוסס למידת מכונה). תוצאות המחקר מצביעות על זיהוי מוצלח את המחלה, בנוסף התוצאות מראות כי ניתן לקשור בין עיתוי ההדבקה (תאריך זיהוי באמצעות האלגוריתם) עם חומרת המחלה.

תאריך פרסום המחקר: 
שני, פברואר 1, 2021 - 00

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה-2019

נושאי המחקר בעונת 2019-
1 . עמידות לבוגרי ההלקטית הורודה; בדיקת חומרים; בעונת 2019 , רמת העמידות של טלסטאר בשדות הכותנה הייתה גבוהה יותר מפי 60 , עמידות ההלקטית הורודה לסיפרמטרינים הייתה פי 30 לעומת הגזע הרגיש והעמידות לדורסן עלתה והגיעה לפי 20 לעומת הגזע הרגיש. לא היה שינוי כלפי תכשירי ה- methomyl 

2. הרגישות של זחלי הליותיס לתכשירי הדברה חדשים; התכשירים קטלו את כל האוכלוסייה של הזחלים מיד לאחר הריסוס (בדגימות מחלקת הטאקומי נמצאו זחלים ששרדו את הטיפול). לאחר 5 ימים הייתה קטילה מליאה של כל הזחלים.

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, ינואר 1, 2020 - 00