המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

אודות

המועצה לייצור ולשיווק כותנה בע"מ

 

המועצה לייצור ולשיווק כותנה הוקמה בתחילת שנות ה-50 יחד עם כל מועצות הייצור החקלאיות שהוקמו בתקופה זו (ירקות, פירות, חלב, לול, הדרים, פרחים ועוד) והייתה בראשית דרכה חברה ממשלתית.

בסוף שנות ה-80, באמצעות שינוי התקנונים ובהסכמת משרד החקלאות, הפכה מועצת הכותנה לחברה בע"מ, בבעלות המגדלים, באמצעות המפעלים וארגוני הקניות האזוריים וארגון עובדי הפלחה.

 

התפקיד העיקרי של מועצת הכותנה היה ונשאר שיווק מאורגן של כל הכותנה הישראלית.

המסגרת היא וולונטרית, ואף-על-פי-כן היא לא נפרצה מאז הוקמה. כל יבול הסיבים, המיועד לתעשיות הטקסטיל, וכל הגרעינים, המיועדים כיום להאבסת רפת החלב, משווקים באמצעות מועצת הכותנה. גרעיני הכותנה משווקים ישירות מהמועצה, באמצעות המנפטות האזוריות, לרפתות החלב ברחבי הארץ.

מודל שיווק זה יכול להוות דגם מוצלח לשיווק מאורגן, שמטרתו - שאכן הושגה - היא להשיא את הכנסתו של החקלאי הבודד לאורך שנים.

 

האמינות היא סימן ההיכר של מועצת הכותנה בעולם, והדבר בא לידי ביטוי בכיבוד חוזים וזמני אספקה ובדיוק בהגדרת הטיב.

 

המועצה, בשיתוף ארגון עובדי הפלחה, מייצגת את המגדלים מול המוסדות הממשלתיים וכלפי גורמים רבים ונוספים בחו"ל.

 

המועצה מחולקת לאגפים, על-פי סוג פעילותם:

 

המכון למיון כותנה

מכון המיון ממיין את הכותנה לפי סוגיה, כדי לשווק את הסיבים על-פי טיב ואיכות מדויקים. המיון גם מיועד לתת לחקלאי את התמורה הכספית המדויקת עבור איכות תוצרתו.

 

אגף השיווק

שיווק הסיבים והגרעינים של הכותנה מתבצע באמצעות אגף זה. מחירי הסיבים והגרעינים קשורים למחירים העולמיים, הנקבעים בבורסות הסחורות השונות, אם כי הקשר בין מחיר סיב הפימה למחירי בורסת הכותנה רופף ביותר.

הסיבים מישראל משווקים לשוקי יצוא, בלבד. השווקים העיקריים הם: סין, הודו, אירופה, ומדינות נוספות במזרח הרחוק ובדרום אמריקה. הכותנה הישראלית נמכרת לסוחרים ולמטוויות.

בשנים האחרונות מתבצע השיווק במיזם משותף עם חברת סחר אירופית.

 

אגף הכספים

כל התמורות הכספיות מהמכירות מתנקזות למועצת הכותנה, המעבירה אותן לחקלאים. לאורך שנים מעמידה המועצה לרשות המגדלים מקדמות לגידול ולמימון המלאי, וזאת ממקורותיה וממימון בנקאי.

מחזור המכירות בשנים האחרונות הוא כ-50 מיליון דולר, כשרובו מתקבל מתמורות יצוא דולריות.

אגף הכספים עוסק בניהול מערכת זו, ולצידו הנהלת חשבונות.

 

אגף הייצור וההדברה

עיקר פעילותו של אגף הייצור וההדברה היא שיווק סל שלם של חומרי הדברה ייעודיים לכותנה, בליווי צוות הדרכה בתחום הפיקוח על המזיקים בעונת הגידול.

המועצה פעילה בליווי הגידול, בשיתוף-פעולה מלא עם אזורי הגידול השונים, באמצעות ועדות מגדלים אזוריות, הפועלות ליד המנפטות.

 

מו"פ והדרכה

מקצועיותו והתקדמותו של גידול הכותנה בארץ מותנים במחקרים מתמידים וביישומם בכל תהליך הגידול, הניפוט והשיווק. רוב המחקרים, אשר מבוצעים לאורך שנים, ממומנים על-ידי המגדלים.

מסורת של הדרכה חקלאית צמודה סייעה למגדלים לפתח וליישם במהירות את לקחי המחקר והפיתוח והביאה לתוצאות הטובות בעולם ברמות היבול ליחידת שטח.