המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הגנת הצומח

הדברת עשבים בכותנה- ניסויי שדה 2015

נבחנה השפעת חומרים ביישום קדם הצצה על דו גידול המושקה בטפטוף בהשוואה לדו גידול המושקה בקו צועד, על השפעתם על התפתחות הכותנה בפרט והדברת העשבים בכלל.

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 1, 2016 - 00

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה 2015

מעקב אחר רגישות אוכלוסיות הזחל הורוד בשדות הכותנה. 

מיפוי תתי מינים של כנימת עש טבק.

השפעת תכשירים חדשים על זחלי הליותיס.

מי אכל את החציל שלי?

 

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

אקלום צרעות טפיליות להדברה ביולוגית של הקמחית המנוקדת

הקמחית המנוקדת היא מזיק קשה של גידול הכותנה וצמחי נוי רבים בישראל. ננקטו מספר פעולות כנגדה, שכללו: א. הקמה ואחזקת גידול מעבדתי של הקמחית, ב. בחינת היבטים ביולוגיים רלוונטיים לביצוע הדברה ביולוגית של הכנימה, ובכלל זה חיפוש בקליפורניה  של הטפיל Aenasius arizonensis. בנוסף, נבחנה התבססות הצרעה הטפילית Apoanagyrus californicus בארץ. עד כה, בשל סיבות המפורטת בדוח, הטפיל ככל הנראה, לא התבסס, ולכן הוחלט שלא להמשיך את הפרויקט בשנת 2016 .

 

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

מערכת ראיה מלאכותית לזיהוי כנימה קמחית מנוקדת בשדות כותנה מתוך תמונות כטב"ם זעיר - 2015

כנימה קמחית מנוקדת הינה מין חדש של כנימות קמחיות בישראל. זהו מזיק שמהווה איום על ענף הכותנה בכל האזורים אליהם פלש. בישראל אופי הנגיעות בשדה הינו ככתמי נגיעות שאינם מתרחבים הרבה במהלך הגידול. משום כך, ישנו קושי לאתר מוקדים כאלה. השימוש בחישה מרחוק בעזרת צילום יכול להוות כלי לאיתור מוקדי נגיעות בשדה.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

תצפיות עם התכשיר פקטי פרו - פרומון ל"בלבול" ההלקטית הורודה בפורמולציה לריסוס

מטרת התצפיות היא בחינת היעילות של התכשיר פקטי פרו, פרומון ל"בלבול" ההלקטית הורודה בפורמולציה לריסוס.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה

ממשק עמידות של זחל ורוד לתכשירי ההדברה הקיימים..

מיפוי תתי המינים של כנימת עש טבק.

השפעת תכשירים חדשים על זחלי הליותיס.

השפעת התכשיר דקוטאב על כנימת עש הטבק.

 

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

אקלום מיני צרעות טפיליות להדברה ביולוגית של הקמחית המנוקדת Phenacoccus solenopsis

הקמחית המנוקדת Phenacoccus solenopsis התגלתה לראשונה בישראל ב- 0212 והיא מצויה כיום במזרח הארץ, בין בקעת הירדן לאילת ובאזור המרכז. לקמחית מותאמת לטמפרטורות קיצוניות. היא רב פונדקאית ומופיעה בצפיפות רבה בארץ על מספר מינים של צמחי תרבות ועשבים. הכותנה היא אחד הגידולים הרגישים ביותר. הנזק הנגרם כולל זיהום הצמח הטל דבש ופייחת.

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

אימות מודל ימי המעלה בעבור גיחות ההלקטית הורודה בכותנה

גיחת ההלקטית הורודה בתחילת האביב הינה תלוית טמפ'. על מנת לחזות את תחילת הגיחות ניתן להשתמש בצבירת ימי מעלה ובניית מודל המתאים לתנאי הארץ. בעונות 2012, 2013 נעשה מעקב אחר גיחות ההלקטית הורודה אל מול צבירת ימי המעלה על פי מודלים שונים אשר קיימים בארה"ב. בעונת 2014 נעשה אימות נוסף של מודל ימי המעלה לצורך חיזוי גיחת הלקטית ורודה בתחילת האביב.

נמצא כי המתאם בין צבירת ימי המעלה לגיחות העשים הינו 0.88. כלומר, צבירת יחידות חום (ימי מעלה) מסבירה 88% מאופי הגיחות של המזיק בתחילת האביב. מתאם זה מהווה שיפור למתאם שהיה קיים על פי הנתונים של השנתיים הראשונות של הניסוי.

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

ד"וח מחקר- איתור והערכת יעילות של תכשירים להדברת אגרוטיס לאור הוצאתם משימוש של תכשירים וותיקים להדברת המזיק

אגרוטיס (Agrotis spp.) הוא מזיק רב פונדקאי המצוי בארץ בכל האזורים. מחקר זה נועד לסייע למגדלים בהדברת האגרוטיס בהיעדר תכשיר endosulfan. לשם כך נעשתה עבודה הקדמית לאורך שנת 2013, שמטרתה ליצור אוכלוסיית מעבדה של אגרוטיס, שתאפשר ניסויי הדברה בתנאים מבוקרים לבחינת יעילות תכשירים. לניסוי זה מועמדים 11 חומרי הדברה שונים מטעם חמש חברות. גידול הזחלים עדיין איננו רציף: בכל זמן נתון יש דרגה אחת מהאוכלוסייה או בוגרים או זחלים או גלמים. לפי תוצאות המעבדה נראה כי מנגנוני הפעולה בחומרים השונים גורמים לתגובה שונה של הזחלים.

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

התמודדות עם הכנימה הקמחית המנוקדת solenopsis Phenacoccus בשדות הכותנה ב-2014

psis Phenacoccus הוא מין חדש של כנימות קמחיות בישראל. בכותנה התגלתה הכנימה לראשונה בשנת 2012,בשדה אחד באזור קזזה ליד רבדים. ב-2013נמצאה הכנימה בחמישה שדות באותו אזור. ב-2014 היא כבר התפשטה באזור רבדים לשדות רבים וכן לשדות בודדים מקבוצת יבנה במערב עד לחולדה ולשעלבים במזרח. 

ההופעה של הכנימה מתחילה במוקדים, והגילוי שלה בשדה הינו מקרי. ברוב השדות הנגועים שטחם של המוקדים לא גדל במהלך העונה, אלא נמצאו מוקדים נוספים. מקור האילוח הוא, בעיקר, על עשבים שנמצאים ליד הגידולים.

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00