המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הגנת הצומח

שימוש בקאולין, להדברת הלקטית ורודה וזיפית

התכשיר סוראונד מכיל את המחצב קאולין. הוא יוצר שכבה לבנה של חלקיקים על הצמח. מן הספרות עולה כי לריסוס בסוראונד יש השפעת של דחייה על מזיקים שונים, ביניהם הלקטית ורודה. 
בניסויים הקדמיים בדקנו השנה את ההשפעה שיש לריסוס בסוראונד על הלקטית ורודה ועל זיפית. בניסויים בדקנו את מספר הביצים שהוטלו על הלקטים וצמחים מרוססים, לעומת מספרן על הלקטים וצמחים נקיים. ההלקטים והצמחים הוחזקו בתוך כלובים מפלסטיק, אשר לתוכם שוחררו בוגרים של המזיקים. 

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00

תכשירים להדברת בוגרים של הלקטית ורודה – 2004

הפירתרואידים והזרחנים האורגניים הם קבוצות התכשירים אשר משמשות להדברת ההלקטית הורודה. השימוש הנרחב בהם מחייב את בדיקתם מידי שנה, הן על בוגרים והן על זחלים. בנוסף, נבדקו תכשירים השייכים לקבוצות האלו ולאחרות , תכשירים אשר הראו בעבר יעילות נגד המזיק, כדי להעשיר את סל התכשירים. 
בדיקת תכשירים לבוגרים נעשתה תוך שימוש בצמחי כותנה בעציצים, צמחים אשר רוססו במרסס גב מוטורי, בעל מוט ריסוס. לאחר הריסוס הוצמדו לצד המרוסס של העלים כלובי-עלים ובהם עשים. העשים נבדקו לאחר כ-16 שעות. 
בניסויים נבחנו תכשירים מהקבוצות הבאות: פירתרואידים, זרחנים-אורגניים וקרבמטים. 

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00

תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה – 2004

הפירתרואידים והזרחנים האורגניים הם קבוצות התכשירים אשר משמשות להדברת ההלקטית הורודה. השימוש הנרחב בהם מחייב את בדיקתם מידי שנה, הן על בוגרים והן על זחלים. בנוסף, נבדקו תכשירים השייכים לקבוצות האלו ולאחרות , תכשירים אשר הראו בעבר יעילות נגד המזיק, כדי להעשיר את סל התכשירים. 
התכשירים נבדקו על הלקטים מנותקים, אשר רוססו אחרי שהודבקו עליהם ביצים של המזיק. לאחר זמן נספרו הזחלים ששרדו את הריסוס, והצליחו לחדור להלקטים. 

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00

חלפת בכותנה - מבחן תכשירים, תנאים וזנים 2004

מחלת החלפת נגרמת ע"י הפטריה אלטרנריה מקרוספורה Alternaria macrospora מחלה זו תוקפת כותנה מקבוצת זני הפימה בלבד. המחלה פוגעת בשטח המטמיע – עלים, פטוטרות, הלקטים וענפים צעירים. המחלה גורמת לנשירת עלים מוקדמת ולפגיעה כמותית ביבול. המחלה עוברת מעונה לעונה ע"ג שאריות צמחים.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00

טיפולי "בלבול" ואוכלוסיות זחל ורוד בכותנה – גלבוע 2004

הזחל הוורוד הוא מזיק מפתח בשדות הכותנה בארץ והדברתו מתבצעת גם באמצעות פרומונים, שיטה המכונה "בלבול זכרים". בארץ מקובל פיזור של 25 חוטים לדונם (160 מ"ג פרומון בכל חוט), ריכוז של 4 גר' לדונם ולאורך של כ- 120 יום. השפעת צפיפות חוטי הפרומון וריכוז הפרומון לדונם על יעילות ה"בלבול" בצפיפויות שונות של אוכלוסיות המזיק עדיין שנויה במחלוקת. הסיבות העיקריות להעדר תשובה חד משמעית הן שהצלחת השיטה תלויה בגודל החלקה המבולבלת, בסמיכותן של חלקות שאינן מבולבלות, ובגודל האוכלוסייה ההתחלתית של העש

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00

ניטור אקוסטי של פעילות זחל הלקטית לצורך

קיימת בעיה חמורה בתזמון ההדברה של ההלקטית הורודה. הריסוסים מכוונים בעיקר נגד בוגרים או הזחלים בעת בקיעתם שאותם קשה לנטר בצורה מדויקת. בעיה נוספת היא פיתוח עמידות לתכשירי ההדברה. הבעיה קיימת לגבי כל המזיקים וכיום מופנה המאמץ למציאת דרכים לעיכוב ולהאטת התהליך.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00

סקר מחלות שורש בכותנה (2004-5)

מחקרנו דן בסקר, תפוצה, ובזיהוי של הפתוגנים של הקרקע אשר גורמים למחלות שורש בכותנה.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00

ניטור אוכלוסיות של מזיקי מפתח בעמק בית שאן – גלבוע

כחלק מפעילות המבי"ע באיזור בית שאן – גלבוע, מתבצע מעקב רצוף אחרי רמת האוכלוסיות של כמה מזיקי מפתח שנקבעו ע"י צוות ההיגוי של המבי"ע.

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 19, 2004 - 00

ניטור העמידות של הליותיס (Heliothis armigera) באיזור בית-שאן לתכשירי הדברה בשנים 2001-2004

הליותיס הוא מזיק רב פונדקאי נפוץ בגדולים רבים. אוכלוסיית ההליותיס מתרבה באביב והולכת ויורדת לקראת יולי – אוגוסט. 
ב 17 תחנות ניטור מזיקים הפזורות באיזור בית שאן – גלבוע, מנוטרות אוכלוסיות של ששה מזיקי מפתח לאורך כל השנה. בין המזיקים גם ההליותיס. 

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00

ניטור עמידות של כנימת עש הטבק לתכשירי הדברה שונים

כנימת עש הטבק (להלן כע"ט), היא מזיק קשה לגידולים רבים. 
הנזק יכול להיות ישיר (מציצת עלים עד להתייבשותם) או עקיף (העברת מחוללי מחלות וזיהום התוצרת בהפרשות).
כושר הריבוי הגדול של כע"ט והתאמתה לגידולים רבים הביא לכך שבעבר, בסוף הקיץ, היינו עדים ל"התפוצצות אוכלוסין" של כע"ט תוך תעופה מסיבית של "ענני" בוגרים. 

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, ינואר 21, 2004 - 00