המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הגנת הצומח

הדינאמיקה, המשמעות הביולוגית והקשר לתנגודת לתכשירי הדברה של תת המינים של כנימת עש הטבק

כנימת עש הטבק (כע"ט ) היא מזיק מפתח כלל עולמי הגורם נזקים כלכליים בגידולים חקלאים רבים כמו כותנה, ירקות ופרחים. בסוף שנות ה- 80 ובשנות ה- 90 המוקדמות חדר לארה"ב תת-מין חדש של כע"ט (biotype B) שגרם נזקים חמורים לגידולים שונים כולל כותנה. תת-המין החדש אופיין בחיוניות גבוהה יותר והתפתחות רבה על צמחים פונדקאים שלא היו מועדפים בעבר. כן יוחסה לתת-מין B עמידות גבוהה יותר לתכשירי הדברה, ובייחוד פירתרואידים. מקורו של תת-מין B לא ברור, אך קיימת השערה שתת-מין זה הועבר מהעולם הישן לארה"ב.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה עונת 2004

מימשק עמידות לתכשירי ההדברה (Insecticide Resistance Management, IRM) הוא נושא מחקרי המתקשר באופן הדוק לתכנית ההדברה המשולבת (IPM) בגידולים השונים. מימשק העמידות מבוסס על הגבלת השימוש בתכשירי ההדברה היעילים לתקופות של שיא פעילות המזיקים, על תחלופה של תכשירי הדברה, שלוב תכשירים שאין ביניהם תנגודת צולבת, שימוש בסינרגיסטים, וכו'. מטרת מימשק העמידות לדחות תנגודת לתכשירי ההדברה, למנוע שימוש מיותר בתכשירים ולהוציא את אלו שאיבדו יעילותם מחמת פיתוח התנגודת. כדי לתכנן את מימשק העמידות צריך לעקוב אחר התנודות ברגישות המזיקים לתכשירי ההדברה.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00

בחינת שיטות גידול להלקטית ורודה לצרכי מחקר

הגידול הסטנדרטי בארץ של הלקטית ורודה (ה"ו) שהחל בשנות ה- 70 סיגל שיטות מארה"ב והתאים אותם לגידול המוני לצורכי מחקר ובדיקת רגישות לתכשירי הדברה קונבנציונאליים

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00

מימשק למניעת תנגודת לכותנה מהונדסת עם Bt

מטרת המחקר היא לפתח מימשק נגד התפתחות תנגודת בעשי הכותנה החשובים לרעלןCry1Ac (מחיידק Bt ) המבוטא בכותנה מהונדסת. בשלב הראשון של המחקר עבדנו על סיגול ושיפור של שיטות הגידול של הלקטית ורודה (ה"ו) וכן בצענו ניסויים לשם יצירת הקו הבסיסי לרגישות מזיק זה לרעלן.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00

תכשירים להדברת כנימת עש הטבק בכותנה - 2004

ניסויי התכשירים להדברת כנימת עש הטבק מיועדים לבדוק תכשירים חדשים וכן לבחון שימושים שונים של התכשירים הקיימים, כדי להרחיב את השימוש בכל התכשירים, ולהאט בכך פיתוח עמידות. במסגרת הניסויים האלה נבחן השנה השימוש בתכשיר הוותיק אפלורד בתחילת העונה, זאת לאחר שהשימוש בו פחת מאוד בשנים האחרונות. כן נבדקו שני תכשירים תואמים(me-too), האחד לפגסוס והשני לטייגר.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, אפריל 20, 2004 - 00

מימשק למניעת תנגודת לכותנה מהונדסת עם Bt בעשי הכותנה העיקריים

מטרת המחקר היא לפתח מימשק נגד התפתחות תנגודת בעשי הכותנה החשובים לרעלןCry1Ac (מחיידק Bt subsp. kurstaki ) המבוטא בכותנה מהונדסת. בשלב הראשון של המחקר עבדנו על סיגול ושיפור של שיטות הגידול של הלקטית ורודה (ה"ו) וכן בצענו ניסויים לשם יצירת הקו הבסיסי לרגישות מזיק זה לרעלן.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00

תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה – 2005

הדברת ההלקטית הורודה מבוססת על תכשירים מקבוצות הפירתרואידים והזרחנים האורגניים. השימוש הנרחב בהם מחייב את בדיקתם מידי שנה, הן על בוגרים והן על זחלים. בנוסף לבדיקה של התכשירים הנמצאים בשימוש שוטף, נבדקו תכשירים השייכים לקבוצות האלו ולאחרות, תכשירים אשר הראו בעבר יעילות נגד המזיק, כדי להעשיר את סל התכשירים.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00

שימוש בסוראונד לדחייה של הלקטית ורודה

התכשיר סוראונד מכיל את המחצב קאולין. הוא יוצר שכבה לבנה של חלקיקים על הצמח. מן הספרות עולה כי לריסוס בסוראונד יש השפעת של דחייה על מזיקים שונים, ביניהם הלקטית ורודה.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00

שימוש בסוראונד לדחייה של פשפש הכותנה

התכשיר סוראונד מכיל את המחצב קאולין. הוא יוצר שכבה לבנה של חלקיקים על הצמח. מן הספרות עולה כי לריסוס בסוראונד יש השפעה של דחייה על מזיקים שונים, כולל פשפשים. 
כיוון שפשפש הכותנה מהווה, לעיתים, מזיק דומיננטי בכותנה אורגנית, מזיק שעד כה לא נמצא תכשיר יעיל נגדו, החלטנו לבדוק מה יעשה לו הסוראונד 

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, ינואר 19, 2005 - 00

תכשירים להדברת בוגרים של הלקטית ורודה – 2005

"סל" התכשירים העומדים לרשותם של המגדלים להדברת הלקטית ורודה לא השתנה עם השנים, והוא מכיל, בעיקר, פירתרואידים וזרחנים-אורגניים. השימוש הנרחב בתכשירים אלה מחייב אותנו לבחון את יעילותם מידי שנה. בנוסף, אנחנו עומדים לפני הוצאת תכשירי המונוקרוטופוס מהשימוש ועלינו להערך בהתאם. במסגרת ההערכות המשכנו, השנה, בבדיקות של תכשירים מורשים לשימוש נגד המזיק, אשר השתמשו בהם בעבר. התכשירים נבדקו גם על ביצים וזחלים. (ראו דו"ח תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה).

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00