המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הגנת הצומח

חלפת בכותנה – התפתחות המחלה בשני זני פימה עם ובלי אילוח במשטרי הדברה שונים 2005

מחלת החלפת נגרמת ע"י הפטריה אלטרנריה מקרוספורה Alternaria macrospora מחלה זו תוקפת כותנה מקבוצת זני הפימה בלבד. המחלה פוגעת בשטח המטמיע – עלים, פטוטרות, הלקטים וענפים צעירים. המחלה גורמת לנשירת עלים מוקדמת ולפגיעה כמותית ביבול. המחלה עוברת מעונה לעונה ע"ג שאריות צמח. לצורך ההתמודדות עם פגיעת מחלת החלפת ניתן להשתמש בחומרי הדברה פרוטקטנטים המצפים את פני העלה ומונעים את חדירת הנבג הנובט לתוך העלה או בחומרים סיסטמים החודרים לתוך העלה ופוגעים בנבג כאשר הוא חדר לתוך העלה. בכל מקרה לא ניתן לרפא את המחלה אלא רק לעכב את התפתחותה.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00

טיפולי "בלבול" ואוכלוסיות זחל ורוד בכותנה – גלבוע 2005

הזחל הוורוד הוא מזיק מפתח בשדות הכותנה בארץ והדברתו מתבצעת גם באמצעות פרומונים, שיטה המכונה "בלבול זכרים". בארץ מקובל פיזור של 25 חוטים לדונם (160 מ"ג פרומון בכל חוט), בריכוז של 4 גר' לדונם ולמשך פעילות של כ- 120 יום. השפעת צפיפות חוטי הפרומון וריכוז הפרומון לדונם על יעילות ה"בלבול" בצפיפויות שונות של אוכלוסיות המזיק עדיין שנויה במחלוקת. הסיבות העיקריות להעדר תשובה חד משמעית הן שהצלחת השיטה תלויה בגודל החלקה המבולבלת, בסמיכותן של חלקות שאינן מבולבלות ובהיקף האוכלוסייה ההתחלתית של העש.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00

ניטור העמידות של הליותיס (Heliothis armigera) באיזור בית-שאן לתכשירי הדברה בשנים 2001-2005

הליותיס הוא מזיק רב פונדקאי נפוץ בגדולים רבים. אוכלוסיית ההליותיס מתרבה באביב והולכת ויורדת לקראת יולי – אוגוסט. 
ב 17 תחנות ניטור מזיקים הפזורות באיזור בית שאן – גלבוע, מנוטרות אוכלוסיות של ששה מזיקי מפתח לאורך כל השנה. בין המזיקים גם ההליותיס. 

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00

ניטור עמידות של אקריות 5 - 2004

דו"ח ביניים- סיכום ניטורים של 2004/5

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00

ניטור עמידות של כנימת עש הטבק לתכשירי הדברה שונים 2005

כנימת עש הטבק (להלן כע"ט), היא מזיק קשה לגידולים רבים. 
הנזק יכול להיות ישיר (מציצת עלים עד להתייבשותם) או עקיף (העברת מחוללי מחלות וזיהום התוצרת בהפרשות).
כושר הריבוי הגדול של כע"ט והתאמתה לגידולים רבים הביא לכך שבעבר, בסוף הקיץ, היינו עדים ל"התפוצצות אוכלוסין" של כע"ט תוך תעופה מסיבית של "ענני" בוגרים. 

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00

הדינאמיקה והקשר לתנגודת לתכשירי הדברה של תת המינים של כע"ט

בעונת 2005 נמשכה העבודה על הדינאמיקה של תת המינים B ו- Q של כנימת עש הטבק. להלן הממצאים העיקריים. נעשה סקר מקיף של אוכלוסיות שונות בשדות כותנה וגידולים אחרים מאזורי הארץ השונים. זוהו אזורים ששם נמצא תת המין B או Q או שנמצאו בהם שני תת המינים בתערובת של יחסים מספריים שונים

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00

בחינת שיטות גידול להלקטית ורודה לצרכי מחקר

הגידול הסטנדרטי בארץ של הלקטית ורודה (ה"ו) שהחל בשנות ה- 70 סיגל שיטות מארה"ב והתאים אותם לגידול המוני לצורכי מחקר ובדיקת רגישות לתכשירי הדברה קונבנציונאליים. אוכלוסיית ה"ו המגודלת במעבדה התבססה על גלמים שנאספו בשדות אזור בית שאן לפני כשלושים שנה. מאז, עבר הגידול בתחנות שונות ומיקומו הנוכחי הבלעדי הוא במרכז מחקר גילת. במרוצת השנים "רוענן" הקו ע"י הוספת פרטים, בדרך כלל בדרגת גולם, שנאספו בשדות האזור.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה עונת 2005

בעונת 2005 התבצע ניטור העמידות באוכלוסיות כנימת עש הטבק (כע"ט) במספר אתרים בצפון, במרכז ודרום הארץ - לשם איתור מקומות שבהם התפתחה תנגודת של המזיק לתכשירי ההדברה העיקריים, ובמיוחד לטייגר, מוספילן/אקטרה ופגסוס.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00

שימוש בטימור C להדברה של פשפש הכותנה

פשפש הכותנה מהווה לעיתים מזיק בעל משמעות רבה בכותנה אורגנית. הוא תוקף את הכפתורים בתחילת העונה וגורם לנשירתם, ומציצות של ההלקטים, מאוחר יותר גורמות לפגיעה בכותן. עד כה לא נמצא שום תכשיר, המורשה לשימוש בכותנה אורגנית, אשר מדביר את הפשפש. בשנה שעברה רוסס התכשיר טימור C על קטע של שדה נגוע בפשפש, ונראה היה כי הוא קטל את המזיק. בבדיקות הקדמיות שבוצעו השנה במעבדה, קטל התכשיר ביום הראשון את כל הפשפשים, לכן החלט על בדיקתו גם בניסויי שדה.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, ינואר 20, 2005 - 00

תכשירים להדברת כנימות עלה – 2006

כנימות עלה בתחילת העונה אינן מזיק שמרססים נגדו, בדרך כלל. גם אם אוכלסיית הכנימות גבוהה אנו נוטים להמתין להופעתם של האויבים הטבעיים, ואלו מנקים, בדרך כלל, את הצמחים. יש מקרים בהם הכנימות תוקפות את הצמחים הקטנים בעצמה רבה, ולא נעלמות במשך זמן רב, ואז מתערבים בריסוס. 

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 20, 2006 - 00