המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

חיזוי מרחבי- עיתי של הלקטית ורודה באמצעות מודל מבוסס נתוני לווין

המשכנו לקדם את פיתוח מודל אוכלוסיות ההלקטית הורודה בעזרת שתי תוספות חשובות- 

1. מידול הטלת ביצים כפונקציה משולבת של גיל הנקבה ותנאי טמפ'.

2. מידול תמותת כל ארבעת שלבים (ביצה, זחל, גולם ובוגר) כפונקציה של הטמפ'.

 

שמות החוקרים: 
דוד הלמן ומיכל אקסלרוד
תאריך פרסום המחקר: 
01/03/22
סוג מחקר: