המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

זיהוי מוקדם של מקרופומינה בכותנה ע"י כלים ספקטרליים לצילומים מרחפן

פטריית קרקע Macrophomina phaseolina הנה מחלה קשה במיוחד להדברה משום שהיא שורדות בקרקע לזמן רב ובעלת טווח רחב של פונדקאים. מטרת המחקר היא לרתום אמצעים טכנולוגיים (כגון צילומי רחפן ומידע ספקטרלי) לזיהוי מוקדם של המחלה בשדה. לטובת זיהוי מוקדם ופיתוח כלים למעקב אחר התפתחות המחלה בחלקה, הוצע אלגוריתם חכם (מבוסס למידת מכונה). תוצאות המחקר מצביעות על זיהוי מוצלח את המחלה, בנוסף התוצאות מראות כי ניתן לקשור בין עיתוי ההדבקה (תאריך זיהוי באמצעות האלגוריתם) עם חומרת המחלה.

שמות החוקרים: 
אנה ברוק, רון סגל, מנחם אליה, עוז צעירי, נעם עמיר, אריה בוסק
תאריך פרסום המחקר: 
01/02/21