המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הגנת הצומח

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה

נושאי המחקר בעונת 2015

1. ניטור עמידות לבוגרי הלקטית ורודה; 2. כנימת עש הטבק; 3. תכשירים חדשים (דעיכה בשדה) נגד זחלי הליותיס 4. חצילים כפונדקאים לזחל ורוד – ניסויי מעבדה

 

תצפיות עם התכשיר פקטי פרו - פרומון ל"בלבול" ההלקטית הורודה

מטרת התצפיות:

בחינת היעילות של התכשיר פקטי פרו, פרומון ל"בלבול" ההלקטית הורודה בפורמולציה לריסוס.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, דצמבר 1, 2015 - 00

סקר נזק לשדות כותנה מהלקטית ורודה – 2006

הערכת נזק בשדות כותנה שנפגעו מהלקטית ורודה, וניסיון להבין את הגורמים שהביאו להתפרצות המזיק דווקא באותם שדות.

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 20, 2006 - 00

בדיקה של מינוני חוטים ל"בלבול" ההלקטית הורודה

מטרת הניסוי היתה: יישום מינונים שונים של אמצעי פרומון בהשוואה למינון הסטנדרטי ולהיקש 
ללא "בלבול", כדי לבחון מהו המינון היעיל ביותר. 
הניסוי בוצע ב- 5 אתרים: גת, צב"ר קמ"ה, מרחביה, גד"ש העמק, גדות, בשדות מהזן פימה. 
המינונים שנבדקו היו: 25 חוטים (של 160 מ"ג) לדונם, ביישום מוקדם; 50 חוטים לדונם, ביישום 
מוקדם; 50 חוטים לדונם - 25 חוטים ביישום מוקדם ו 25- חוטים אחרי כ- 5-6 שבועות; היקש 
ללא "בלבול".

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 20, 2008 - 00

בדיקה של מינוני חוטים ל"בלבול" ההלקטית הורודה

מטרת הניסוי היתה: יישום מינונים שונים של אמצעי פרומון בהשוואה למינון הסטנדרטי ולהיקש 
ללא "בלבול", כדי לבחון מהו המינון היעיל ביותר. 
הניסוי בוצע ב- 5 אתרים: גת, צב"ר קמ"ה, מרחביה, גד"ש העמק, גדות, בשדות מהזן פימה. 
המינונים שנבדקו היו: 25 חוטים (של 160 מ"ג) לדונם, ביישום מוקדם; 50 חוטים לדונם, ביישום 
מוקדם; 50 חוטים לדונם - 25 חוטים ביישום מוקדם ו 25- חוטים אחרי כ- 5-6 שבועות; היקש 
ללא "בלבול".

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 20, 2008 - 00

בחינת השפעת ריסוס סדרתי בשמן מינרלי בכותנה אורגנית על אוכלוסיות מועילים ומזיקים – רמת דוד 2003

החקלאות האורגנית שואפת לקיים "חקלאות בת קיימא", המבוססת על מימשק שאינו פוגע בכושר הנשיאה של הסביבה, כמטרת על. החקלאי האורגני משתדל ככל יכולתו לקיים תהליך של גידול חקלאי בו ההפרעה מזערית ככל האפשר לסביבה ולאיזון הטבעי הקיים בה, כשאחד המרכיבים המרכזיים הוא הימנעות משימוש בתכשירי הדברה שאינם ממקור טבעי. 

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 20, 2003 - 00

התכשיר סמוראי להדברת הלקטית ורודה – עין כרמל 2003

במסגרת בדיקות התכשירים להדברת הלקטית ורודה נבדק, בשנים האחרונות, התכשיר סמוראי. זהו פירתרואיד (Cyhalothrin , 50 ג'/ל'), שהדביר בהצלחה את המזיק בניסויי שדה שרוססו במרסס גב. בתצפית שלפנינו בדקנו את יעילות התכשיר בריסוס מהקרקע

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 20, 2003 - 00

תכשירים להדברת בוגרים של הלקטית ורודה - 2003

"סל" התכשירים העומדים לרשותם של המגדלים להדברת הלקטית ורודה אינו מגוון ועומד, בעיקר, על פירתרואידים וזרחנים-אורגניים, וגם כאן המגוון מצומצם. בשנה שעברה נבדקו מספר תכשירים נוספים מאותן קבוצות, אשר נתנו מענה טוב. בניסויים שלפנינו נבדקו התכשירים המקובלים, וכן תכשירים אשר השתמשו בהם בעבר, ביניהם תכשירים אשר עשויים לתת מענה גם לנגיעות בבוגרים של כע"ט. רוב התכשירים נבדקו גם על ביצים וזחלים. (ראו דו"ח תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה)

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 20, 2003 - 00

תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה - 2003

השימוש הנרחב שנעשה בפירתרואידים ובזרחנים אורגניים להדברת הלקטית ורודה מחייב בדיקה של יעילותם מידי שנה. כן נעשה ניסיון להעשיר את "סל" התכשירים במעט. עדיין לא עומדים לרשותנו תכשירים "ידידותיים" יותר למשתמש ולסביבה ואנחנו נאלצים להשתמש בתכשירים אשר מפרים את המאזן בשדה. 
הדו"ח שלפניכם מציג 3 ניסויים שנערכו בקיץ 2003 ונועדו לבחון תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה. הדיון בתוצאות שלושת הניסויים יהיה משותף ויופיע בסוף. 

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 20, 2003 - 00

תכשירים להדברת כנימת עש הטבק בכותנה - ניסויים ב- 2003

בדו"ח שלפניכם מוצגים הניסויים אשר בוצעו בקיץ 2003 באתרים שונים בארץ.

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 20, 2003 - 00