המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

התמודדות עם ירבוז הגדול וירבוז פלמרי, עשבים קשיי הדברה, בשדות כותנה 2020

ירבוז הגדות (י"ג) Amaranthus tuberculatus var. rudis וירבוז פלמרי (י"פ) Amaranthus palmeri, עשבי קיץ ממשפחת הירבוזיים, הם צמחי 4C חד שנתיים דו ביתיים המאופיינים בקצב התפתחות מהיר מאוד, בהשוואה לצמחי 3C שהם מרבית גידולי התרבות. מטרות המחקר הן לבחון דרכים להדברת שני העשבים תוך בחינת קוטלי עשבים נוספים על אלה המסורתיים בכותנה ולהמשיך לבחון ולמפות אוכלוסיות של י"ג, לאפיין את תגובתם לקוטלי עשבים הנפוצים במחזור השלחין, במגמה לנסות ולמנוע הפצתם בארץ. נראה שיש בידינו אמצעים כימיים ואגרוטכניים שיאפשרו לנו גמישות נוספת בהתמודדות עם י"פ וי"ג בכותנה.

שמות החוקרים: 
ברוך רובין, אביב זינגר, משה סיבוני, ינון ידיד, ידין אדלשטיין, אסף צור; אורי טל
תאריך פרסום המחקר: 
01/02/21