המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

כנס דיווחי מחקרים בענף כותנה עונת 2020