המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הנטע החדש

על החוואי היהודי סם המבורג מקליפורניה, שלא נח ולא שקט ובדק וניסה וגבר על כל מכשולים, עד שהגשים אידיאה-פיקס שלו: מטעי כותנה בארץ-ישראל. 1955.

 

יהודי לא שקט, גוש חמה ומרץ

וכמין נהם-עצור מתערבל ומנהם בו.

מין בריה יסודית, ערוכה-וסומרת,

מכבשית, דחפורית. סם המבורג.

 

בא מקצה קליפורניה, צץ לפתע

בהלוך של אכר וספן גם יחד.

התהלך, נעלם, שוב נגלה בשטח

ובתוכו רעיון מתבשל כבסיר-לחץ.

 

הסתובב במדינה, הנה-שמה הגיח,

מן הג'יפים קפץ בדרך,

קמצוצי אדמה על לשון הניח,

עצם עין,

טעם,

המהם לו חרש...

 

שוב יצא. שוב הופיע, הטריח טרח,

וילמד

וידריך

ויזרז

וירץ...

כך שנתים עברו... ופתאם, אגב ארח,

התחילה צומחת כתנה בארץ...

 

צומחת (וסם משפשף הגבחת), -

אל קבוץ, אל קבוצות, אל חוות חודרת,

לענף נהפכת, עולה כפורחת,

והטיב מצין

והסיב לתפארת.

 

צומחת (וסם מהמהם בחטם), -

נותנת לדונם כמעט ק'ן קילו.

בקצור, מסתבר שזה הכתן

גדול יהיה... יש סכויים בעליל לו.

 

עוד שנה - וכבר יש למשקים בית-חרשת

הפולט חבילות,

גודש טונה על טונה.

כמחצית מתצרכת הארץ, יש רשם,

כבר מלאנו...

וקול האכספורט סח: הכונה!

 

אט לאט מתברר שעתיד זה הצמח

הטות שכם למשק הארץ בכח

ולתת לו למשק - אומרים בני סמך -

דחיפה שאולי אין כמוה.

 

דחיפה ששוה היא לפי האמד

מענק ומלוה ומגבית מצלחת...

זה התחיל מאדם מקצר באמר

שנטפל ונדבק לענין כספחת.

 

שהסביר כי הנו ריאליסט ואיש-מעש

וכי כל הפואזיה אותו מעצבנת...

רק מפעם לפעם נהם ברב-כעס:

אדמה נפלאה, אדמה מצינת...

 

ואמר: במציאות ובעולם-האידיאות

הה, היה זה יפה (ומועיל ממילא)

לו רוחו בתחומי ציונות זי-או-אי'ית

גלויי מעשה יבשים כאלה.

 

מעט מרץ כנ'ל, חלק קט עד אין קצה,

לו הטה לכאן... לא רק בדמות שטרי כסף,

כי בדמות... איך לומר זאת? - בדמות של יצר

וחמת-מעשה והמהום של קצף.

 

...בינתים נראה איך מתחיל לצמח

כתינא-כל-בו ואיך יבולים מביא הוא.

נאחל נא לו אפי וטיב וכח...

בקצור, שיהיה הוא דומה לאביהו.

 

נתן אלתרמן