המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הגנת הצומח

תכשירים להדברת כנימת עש הטבק בכותנה - 2006

בניסוי נבדקו שני תכשירים חדשים להדברת כנימת עש הטבק, בהשוואה לקליפסו ולפגסוס. הניסוי בוצע באמצעות מרסס טכנומה. הבדיקות כללו ספירה של זחלים על עלה מרבי, וספירה של בוגרים על עלה מרבי באמיר הצמח, בחלק ממועדי הדגימה. שני התכשירים שנבדקו לא היו יעילים, בניסוי זה.

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 20, 2006 - 00

השפעת ריסוס בסוראונד וטלסטאר על הטלה של הלקטית ורודה

התכשיר סוראונד מכיל את המחצב קאולין. הוא יוצר שכבה לבנה של חלקיקים על הצמח. ידוע מן הספרות כי יש לתכשיר אפקט של דחייה על מזיקים שונים. במחקר שנעשה בארה"ב, בדקו את ההשפעות שיש לריסוס בסוראונד על ההטלה של הלקטית ורודה, Pectinophora gossypiella, וכן על חדירה להלקט ועל הנגיעות

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 20, 2006 - 00

ריסוס עם גלייפוסט להפחתת מספר ההלקטים הירוקים לקראת קטיף – 2006

מטרה מרכזית בהתמודדות עם ההלקטית הורודה היא מניעת המעבר של המזיק משנה לשנה. הזחלים אשר מתפתחים, בסוף העונה, בהלקטים ירוקים שלא יפתחו עד הקטיף, נכנסים לתרדמה, וכך הם עוברים את החורף, ומהווים את הבסיס לאוכלוסייה של השנה העוקבת. ככל שיפחת מספר ההלקטים הירוקים הללו, כן יש סיכוי להפחית את אוכלוסיית המזיק שנכנסת לתרדמה

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 20, 2006 - 00

שימוש בסוראונד לדחייה של פשפש הכותנה

התכשיר סוראונד מכיל את המחצב קאולין. הוא יוצר שכבה לבנה של חלקיקים על הצמח. מן הספרות עולה כי לריסוס בסוראונד יש השפעה של דחייה על מזיקים שונים, כולל פשפשים. 
כיוון שפשפש הכותנה מהווה, לעיתים, מזיק דומיננטי בכותנה אורגנית, מזיק שעד כה לא נמצא תכשיר יעיל נגדו, החלטנו לבדוק את השפעת הסוראונד עליו. 

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 20, 2006 - 00

תכשירים להדברת בוגרים של הלקטית ורודה – 2006

"סל" התכשירים העומדים לרשותם של המגדלים להדברת הלקטית ורודה לא השתנה עם השנים והוא מכיל, בעיקר, פירתרואידים וזרחנים-אורגניים. בניסויים השנה נבדקו מספר תכשירים חדשים, תכשירי ""Me Too, וכן תחליפים לתכשירי המונוקרוטופוס, שיצאו משימוש במהלך העונה. רוב התכשירים נבדקו גם על זחלים. (ראו דו"ח תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה). 

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 20, 2006 - 00

תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה – 2006

"סל" התכשירים העומדים לרשותם של המגדלים להדברת הלקטית ורודה לא השתנה עם השנים והוא מכיל, בעיקר, פירתרואידים וזרחנים-אורגניים. בניסויים השנה נבדקו מספר תכשירים חדשים, תכשירי ""Me Too, וכן תחליפים לתכשירי המונוקרוטופוס, שיצאו משימוש במהלך העונה. רוב התכשירים נבדקו גם על בוגרים. (ראו דו"ח תכשירים להדברת בוגרים של הלקטית ורודה).

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 20, 2006 - 00

התפתחות המחלה בארבעה זני פימה

מחלת החלפת נגרמת ע"י הפטריה אלטרנריה מקרוספורה Alternaria macrospora מחלה זו תוקפת כותנה מקבוצת זני הפימה בלבד. המחלה פוגעת בשטח המטמיע – עלים, פטוטרות, הלקטים וענפים צעירים. המחלה גורמת לנשירת עלים מוקדמת ולפגיעה כמותית ביבול. המחלה עוברת מעונה לעונה ע"ג שאריות צמח. לצורך ההתמודדות עם פגיעת מחלת החלפת ניתן להשתמש בחומרי הדברה פרוטקטנטים המצפים את פני העלה ומונעים את חדירת הנבג הנובט לתוך העלה או בחומרים סיסטמים החודרים לתוך העלה ופוגעים בנבג כאשר הוא חדר לתוך העלה. בכל מקרה לא ניתן לרפא את המחלה אלא רק לעכב את התפתחותה.

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 20, 2006 - 00

הדברת כע"ט בתחילת העונה כפר יחזקאל 2006

צמח הכותנה נפגע מאוד על ידי כנימת עש הטבק והוא משמש כפונדקאי טוב למזיק. חלקת כותנה מטיפוס פימה בדו גידול, שבה התפתחה נגיעות ניכרת מוקדם בעונה של בוגרי כנימת העש ובה ביצים וזחלים בדרגות הצעירות, נבחרה לביצוע הניסוי

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 20, 2006 - 00

אבחון מחלות שוכנות קרקע בכותנה

מחלות נבילה בכותנה שהן גם מחלות שוכנות קרקע כוללות את מחלת הפוזריום, מחלת הדוררת ומחלה הנגרמת ע"י הפטריה מקרופומינה. מחלות אלה עלולות להוות בעייה חמורה בכותנה. 
הפטריות שוכנות קרקע ולכן הן עלולות לעבור משדה לשדה בחלקיקי קרקע בכלי עיבוד וכו'. הפטריות שורדות בשיירי חומר אורגני ובשורשי עשבים.

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 20, 2006 - 00

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה עונת 2006

מימשק עמידות לתכשירי ההדברה (Insecticide Resistance Management, IRM) הוא נושא מחקרי המתקשר באופן הדוק לתכנית ההדברה המשולבת (IPM) בגידולים השונים. מימשק העמידות מבוסס על הגבלת השימוש בתכשירי ההדברה היעילים לתקופות של שיא פעילות המזיקים, על תחלופה של תכשירי הדברה, שלוב תכשירים שאין ביניהם תנגודת צולבת, וכו'. מטרת מימשק העמידות לדחות תנגודת לתכשירי ההדברה, למנוע שימוש מיותר בתכשירים ולהוציא את אלו שאיבדו יעילותם מחמת פיתוח התנגודת. כדי לתכנן את מימשק העמידות צריך לעקוב אחר התנודות ברגישות המזיקים לתכשירי ההדברה.

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 20, 2006 - 00