המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הדברה ידידותית לסביבה, מבוססת פטריות אנטגוניסטיות, כנגד הגורם למחלת הריקבון השחור, הפטרייה Macrophomina phaseolina

הדברה ביולוגית כנגד מחלות קרקע הינה בחזית המחקר המדעי בעולם וחשיבותה מתגברת. בעבודה זו נסרקו 8 תבדידי טריכודרמה, בתנאי מעבדה כנגד הפתוגן M. phaseolina .

התוצאות ההקדמיות שהושגו בעבודה זו מצביעות על כדאיות ברורה להמשך המחקר וביסוסו בתנאי שדה בעונת גידול מלאה.

שמות החוקרים: 
אופיר דגני
תאריך פרסום המחקר: 
07/06/21