המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ממשק גידול

×

הודעת שגיאה

 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).

הערכת יעילות השקיה באמצעות צילומים תרמיים ברמה חצי מסחרית

גידול כותנה דורש השקיה בכמות מים גדולה על מנת להשיג יבול גבוה. כיום, השיטה הטובה ביותר להכוונת השקיה במהלך שלב מילוי ההלקטים מבוססת על מדידות פוטנציאל מים בעלה (פמ"ע) של מספר צמחים בודדים בכל חלקה באמצעות תא לחץ. בשל המורכבות בביצוע מדידות אלו, חקלאים רבים נמנעים מהן וקובעים את כמויות ההשקיה בהתאם ללוחות ההשקיה והתנאים המטאורולוגיים בלבד.

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

מבחן זנים ארצי בכותנה - 2015

מבחן הזנים הארצי המתקיים מדי שנה הוא שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל. השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו זנים חדשים של כותנת פימה, וזני מכלוא בין מיני.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

הערכת השימוש בתצלומי לווין לצורך הגברת יעילות השקיה בכותנה 2015

הגברת היעילות בהשקית כותנה מחייבת קבלת נתונים מכלל שטח טקט ההשקיה ולא מנקודות בודדות כפי שיכול להתבצע במדידות של תא לחץ. לצורך כך, בחנו שיטת העבודה המשתמשת באיסוף נתונים ממספר קטן של טקטים וכיול הדמאות לווין כך שיציגו את הנתונים לכל הטקטים באזור המחקר. העושה שימוש בערוצי האינפרה- אדום- קרוב ,NDWI תוצאות של שלוש שנות המחקר מראות שמדד והאינפרה-אדום-בינוני, הוא הטוב ביותר למטרה זאת, ואחוז הטעות קטן מ 8%- , כמקובל במחקרים כאלו. העלות למוצר כזה מוערכת כ- 2-4 ש"ח לדונם לעונת גידול, כאשר עליה במספר הדונמים, תקטין את העלות לדונם.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

השפעת טמפרטורות גבוהות על יבול ואיכות כותנת פימה 2015

בשנים האחרונות אנו עדים להחמרה בתנאי הסביבה, המשפיעים ישירות על כושר היצור של הגידולים החקלאיים ואיכות התוצרת.מוצא הכותנה הוא מאזורים המאופיינים באקלים חם, אולם טווח הטמפרטורות האופטימאלי להתפתחות וצבירת יבול בכותנה הוא מתון למדי, 20-30 מ"צ. טמפרטורות שמעבר לתחום אופטימאלי זה הנן שכיחות ביותר באזורי גידול הכותנה בעולם, כולל בישראל, במהלך תקופת הפריחה והתפתחות ההלקטים. טמפרטורות כאילו פוגעות בגידול הכותנה במגוון צורות ובהן: ירידת קצב ההטמעה, הגברת נשימה, עיכוב תהליכים מטאבוליים, פגיעה בהאבקה וחנטה, ירידת קצב צבירת החומר היבש, ובסופו של דבר גם פגיעה ביבול.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

התאמה וכיול ערכי חנקן בפטוטרות כותנה מזנים ג- 5 , ג- 9 באמצעות מכשיר שדה לבדיקות של יסודות הזנה

זה שנים רבות שמשתמשים בכותנה בבדיקת פטוטרות על מנת לזהות מחסורי הזנה. לצורך זה פותחו בעבר עקומות כיול ליסודות המאקרו N , P , K המאפשרות דגימה בשדה ושליחת הדוגמא לבדיקת מעבדה, תהליך זה לוקח 3-7 ימים עד לקבלת התוצאה לגיבוש החלטה על המשך הדישון בחלקה. ברור כי זמינות מיידת של התוצאה היא קריטית לקבלת החלטות טובה יותר וכמובן כלכלית יותר. 

עקומות אלו שפותחו בעבר ושימשו אותנו שנים רבות הן על בסיס זני האקלה הישנים, עד היום לא נעשה עדכון יסודי והתאמה לזנים החדשים, הפימות, המכלואים ואנו ממשיכים להתבסס על העקומות הישנות.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

השפעת הקדמת מועד השילוך על כותנת פימה 2015

מטרת הנסוי היתה לבחון את ההשפעה של שילוך מוקדם, באחוז הלקטים פתוחים נמוך מהמקובל, על היבול ואיכותו, כשהמגמה היא להגיע להקדמת השילוך והקדמת הקטיף. מאחר שלאחר הקטיף הראשון, המוקדם, ירדו גשמים מרובים שהביאו לנפילה של כותן לקרקע, לדחיית הקטיף הרבה מעבר למתוכנן ולפגיעה בטיב הסיבים, לא ניתן היה להשיג את מטרת הנסוי הראשונית. לכן הפך הנסוי לבדיקת השפעת הגשם על מצב גלילי הכותן הקטוף  ועל היבול ואיכותו. נמצא מתאם  גבוה בין אחוז ההלקטים הפתוחים לבין מספר המפרקים שבין הלקט סדוק עליון למפרק אחרון "בר קטיף". לחות הגלילים שנקטפו לאחר הגשם היתה גבוהה יותר, במובהק.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

סיכום ניתוח חלקות כותנת פימה 2015

מימשק  גידול הכותנה בפועל הינו תולדה של נסויי שדה וניסיון שנצבר אצל חוקרים, מדריכים, אנשי חברות מסחריות ואצל החקלאים, שלהם תרומה גדולה מאוד לנושא. במרבית המשקים, מושקע מאמץ גדול ברישום מידע על כלל הפעילויות  שבוצעו בחלקות הגידול השונות. חומר זה, מוצג בדרך כלל כממוצעים בסיכום המקצועי של הענף. אולם באמצעות ניתוח הממוצעים בלבד לא ניתן להפיק את מלוא המידע הטמון בנתונים הללו. בכלכלה, ברפואה, ומן הסתם גם במחקרים אקדמיים אחרים, נעשה שימוש  בשיטות של ניתוח נתונים שנאספים ממקורות שונים, כדי להגיע למסקנות מקצועיות.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

השקיית זני פימה בעונת 2015

בנסוי  נבחנו 3 זני פימה: "גוליית 4 ", " גוליית 7 "  ו"גוליית 9 " , ב  3 טפולי השקייה, שהתמקדו בתקופה שמתחילת הפריחה ועד גמר ההשקייה. טפול ההשקייה המתון הושקה על פי הקריטריונים המקובלים כיום והטפולים האחרים הושקו בכמות מים גבוהה ונמוכה ביחס לטפול המתון. נמצא יתרון יבול, לא מובהק, של כ 4 אחוז לזן "גוליית 9 " בהשוואה לזן "גוליית 4 ". גובה הצמח  המירבי לא היה שונה בין הזנים שנבחנו. חוזק הסיב בזן "גוליית 9 " גבוה במובהק בהשוואה לאחרים. לטפולי ההשקייה  היתה השפעה מובהקת על גובה הצמחים, והיבול. מנת מים גבוהה יותר  יצרה צמח גדול יותר ויבול רב יותר. ככל שמנת המים עלתה הואט קצב פתיחת ההלקטים.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

בדיקת ההשפעה של טפולי אשלגן על חוזק הסיבים של כותנת אקלפי 2015

חוזק של סיבי המכלואים פימה-אקלה, הגדלים בהיקף של עשרות אלפי דונמים בישראל, נמוך בהשוואה לחוזקם בחוץ לארץ. החוזק הנמוך פוגע בביקוש לסיבים אלה ולוחץ את מחירם כלפי מטה. מהספרות עולה שהזן הוא הגורם הדומיננטי בקביעת חוזק הסיב והוא מסביר 80 אחוז מהשונות של פרמטר זה. יחד עם זאת לגורמי סביבה ומימשק כמו דישון והשקייה מתאימים, השפעה על  אורך הסיב  וחוזקו.  מנתוח קובץ נתוני  גידול  מ 2013  עולה שניתן להסביר חלק משמעותי מאוד של השונות בחוזק הסיב על ידי הערכים של רמת הזרחן והאשלגן בפטוטרות בפריחה. חוזק הסיב עולה ככל שרמת הזרחן והאשלגן בפטוטרות בתחילת הפריחה גבוהים יותר.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00