המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ממשק גידול

×

הודעת שגיאה

 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).

השפעת טמפרטורות גבוהות על יבול ואיכות כותנה

בשנים האחרונות אנו עדים להחמרה בתנאי הסביבה, המשפיעים ישירות על כושר היצור של הגידולים החקלאיים ואיכות התוצרת. שינוי פרופיל הגשמים, עליה בשכיחות בצורות, כמו גם שינוי הטמפרטורה בעונות החורף והקיץ בישראל הם חלק מתהליכים כלל עולמיים. עליית הטמפרטורה העולמית עשויה להעלות את היבול באזורים קרים אך צפויה לגרום לפחיתת יבול באזורינו.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

מחלות מועברות בקרקע בכותנה - מחקר הקדמי- 2016

גידול הכותנה בישראל משתנה במשך השנים כתלות במצב המים הזמינים להשקיה, איכות הסיבים והמחירים אותם ניתן לקבל בשוק העולמי. בין השינויים הבולטים שקרו למשק הכותנה בישראל ניתן לראות את הירידה בשטחי הגידול של הטיפוס אקאלה לעומת עליה בגידולי זני הפימה. בשנת 2006 נכנס שחקן חדש בדמות מיכלוא בין-מיני האקאלפי. יחד עם העלייה בהיקפי
גידול זני הפימה עלתה גם שכיחות הנזקים הנגרמים מגורמי מחלות קרקע. משורשי צמחים נובלים וגם מצמחים בריאים מבודדות פטריות מסוגים שונים. הפטרייה הבולטת בתדירות הגילוי היא Macrophomina phaseolina המוכרת כגורמת לנבילה של צמחים ממשפחות בוטניות שונות כולל כותנה.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

מבחן זנים ארצי בכותנה - 2016

מבחן הזנים הארצי המתקיים מדי שנה הוא שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל. השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו זנים חדשים של כותנת פימה, וזני מכלוא בין-מיני.
במבחן זני הפימה השתתפו 9 קווים בנוסף ל- 3 זנים מסחריים גולית 6, גולית 5 וגולית 12, הראשון כזן ביקורת. כל זני וקווי הפימה טופחו בחב' זרעי ישראל. ממבחן זני הפימה שנערך אשתקד הוצאו 7 קווים. במבחן זני המכלוא (אקלפי) השתתפו 5 קווים/זנים, שניים: HA-4949 , HA-1076 שנה ראשונה, ובנוסף אליהם: YA-8749 , YA-1162 , וזן הביקורת YD-1432 .

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

פיתוח שיטה ומיכון לטיפול בשאריות צמחי כותנה- דו"ח לעונת 2016

כותנה היא גידול חד שנתי שנזרע באביב, פירותיו מבשילים בקיץ ונקטפים בסתיו. צמח הכותנה מתאים לגידול בכל הארץ והגידול נחשב משמעותי בגד"ש. הגידול ממושך יחסית, מאתגר מהבחינה המקצועית, עלותו גבוהה ורווחיותו נעה על גבול הכדאיות בעיקר בגלל כמות היבול ותנודות במחיר השוק אך גם בגלל מצוקת מים והתקפות מזיקים. משום כך מושקע בגידול מאמץ יוצא דופן בהשבחת זנים, הגנת הצומח, הקטנת תשומות ושיפור רווחיות על מנת לשמור על הגידול.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

גידולי כיסוי כמרכיב בממשק הדברת עשבים ושימור קרקע בכותנה

ממשק הדברת העשבים בכותנה שמרני למדי ומבוסס על טיפולי קדם זריעה וטיפולי אחר זריעה. מרבית החלקות הנזרעות בכותנה נשארות חשופות במהלך החורף (להבדיל מחלקות דו-גידול) ונשמרות נקיות מעשבים באמצעות קילטורים ו/או קוטלי עשבים. עד לאחרונה לא היתה התייחסות לממשק משמר קרקע ומים לפני ובזמן גידול כותנה.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

טיפולים לזירוז שילוך בכותנת פימה- 2016

בחוות הגד"ש לניסויי שדה שבגליל מערבי נבחנו בעונת 2016 מספר תכשירים לזירוז שלכת במינונים ושילובים שונים בהשוואה לביקורת ללא תוספת מזרז שילוך. הטיפולים ניתנו על שטח עם צימוח מרוסן ובתנאי אקלים מיטביים. בבוקרם של מועד היישום השני והקטיף נאספו מקטע נתון בכל חלקה כל העלים שנשרו. העלים יובשו בתנור ונשקלו. ונשקלו. השילוב של מזרז השלכת "טורבו" בישום הראשון וקוטל רחבי העלים "אור" בישום השני השיר את מספר העלים הרב ביותר, אך לא נבדל סטטיסטית מהטיפול המקובל של "דרופ אולטרה" 60 סמ"ק/ד' ביישום הראשון --30 סמ"ק/ד' ביישום השני. לא נמצא הבדל בין הטיפולים והביקורת בכמות שסברי העלים בסיבים שנופטו.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

השפעת משטר ההשקייה על חוזק הסיבים בכותנת אקלפי- 2016

כותנה מכלוא בן-מיני ("אקלפי") מהזן 1432 נזרעה ב- 11/04 בחוות הגד"ש גליל מערבי. והנבטה ע"י גשם שירד לאחר ובסמוך לזריעה. 18 טיפולי השקיה מחולקים ל- 3 רמות מים (השקיה מלאה (כ- 160 מ"מ), השקית עזר (כ- 160 מ"מ) ובעל "מתוגבר" (כ-50 מ"מ) פוצלו ל-3 חלקות. חלקות קטנות 6 חזרות לכל טיפול שנקטפו ביד.
הטיפולים כללו תשעה זוגות של טיפולי השקיה, בכל זוג טיפולים היה ההבדל מועד תחילת ההשקיה: מוקדם ומאוחר. ב- 8 מתוך 9 זוגות הטיפולים היו הסיבים בטיפול המאוחר חזקים מאשר של בן זוגושתחילת ההשקיה שלו הייתה מוקדמת יותר.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

שילוך מוקדם מול שילוך מקובל בכותנת פימה- בני דרום 2016 פימה

בניסוי זה בחנו את ההשלכה של הקדמת מועד השילוך בהשוואה להמלצה המקובלת בכותנת פימה. טיפול השילוך המוקדם ניתן כאשר שיעור ההלקטים הפתוחים בשדה עמד על 49.5%, כאשר בטיפול המקובל שניתן שבוע אחר כך הגיע שיעור ההלקטים הפתוחים ל-76%.

לא נמצא הפרש מובהק בין השילוך המוקדם למאוחר ביבול.

כמו כן, לא נמצאו הבדלים מובהקים עד הקטיף, בין השילוך המוקדם למאוחר באחוז ההלקטים הפתוחים ובמספר המפרקים מעל הלקט סדוק עליון (בעמדה ראשונה). 

היבול בחלקה נמוך, כפי הנראה בגלל מחלת קרקע שאפיינה השנה חלקות פימה רבות. קיים מתאם גבוה מאוד בין אחוז ההלקטים הפתוחים לבין מספר המפרקים מעל הלקט סדוק עליון.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

ניתוח נתוני חלקות פימה עונת 2016

בעבודה זו סוכמו נתוניהם של 119 חלקות פימה שגדלו בעונת 2016 ומהן נאספו נתונים לגבי הפעילויות והמדידות שבוצעו במהלך העונה ותוצאות היבול והאיכות.

שנת 2016 אופיינה בכך שחלקות פימה רבות סבלו ממה שנראה כמחלת קרקע, כפי הנראה מקרופומינה מה שפגע קשות ביבול בחלק מהשדות.

עיקר הניתוח הוקדש לנסיון לשפוך אור על ארועי 2016.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

השקיית זני פימה בעונת 2016

בנסוי זה נבדקו 4 זני פימה ב 3 רמות השקייה. בשדה הנסוי נפגע הצמח קשות והיבול הגולמי עמד על כ 270 ק"ג גולמי לדונם בלבד. הצמח היה נמוך במיוחד ונפגעו מספר ומשקל ההלקטים. הפגיעה זוהתה כבר בשלבי הגידול המוקדמים, ובאמצע יוני נשלחו בדיקות שאבחנו מספר מחלות קרקע. נסוי זה לא תורם לנו ידע לשיפור ההשקייה בזני הפימה, אך מלמד שטפולי ההשקייה, כפי שנתנו בנסוי, והזנים שנבחנו, לא סייעו בהתמודדות עם הבעיה. נתונים שנאספו מחלקות כותנה רבות בעונת 2016 הצביעו בן השאר על כך שהפגיעה בפימה היתה קשה במיוחד כאשר הכותנה נזרעה על גבי כותנה. נראה שהאקלפי שנזרע ע"ג כותנה לא נפגע.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00