המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ממשק גידול

בחינת מכלואי פימה-אקלה בהשוואה לאקלה 2004

מטרת הנסוי היתה בחינת 5 זני מכלוא מול זן אקלה מקובל הסיב-און . הנסוי נועד לתעד את הפערים בהתפתחות הצמח במהלך העונה , לעקוב אחר ההבכרה ולבחון את היבול ואיכות הסיבים .

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 20, 2003 - 00

השקיית זני פימה חדשים- 2003

טפוח זני פימה חדשים דינמי מאוד ואנו עדים להופעה מהירה של זנים בעלי תכונות מעניינות אותן יש ללמוד ולזהות באופן איכותי וכמותי כדי שניתן יהיה לשלבם נכונה בשדות הפימה . 
עבודה זו עוסקת בלמוד ההשפעה של משטרי השקייה שונים במהלך חודש יולי על זני פימה חדשים . 

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 20, 2003 - 00

בחינת שני עומדים של צמחי אקלה בצמדים ורגיל ובכמות מים מופחתת ורגילה

קיצור עונת הגידול באמצעות השקיה בכמות מים מופחתת בעומד צמחים גבוה. 
חסכון בתשומות חקלאיות, כגון מים, דשן והדברת מזיקים 

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 20, 2003 - 00

בחינת שני עומדים של צמחי פימה בעומד רגיל וכפול ובכמות מים מופחתת ורגילה

קיצור עונת גידול באמצעות כמות מים מופחתת ועומד צמחים גבוה. 
התאמת הצמחים לקטיף ממוכן ללא שילוך העשוי להתאים לחקלאות אורגנית. 
חסכון בתשומות חקלאיות: הדברה ומים. 
הימנעות ממזיקי סוף עונת גידול (לא תמיד קיימים אמצעים יעילים להדברה בחקלאות האורגנית). 

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 20, 2003 - 00

תגובת זן הפימה 008 להשקיה חסכונית ובחינת המתאם בין קוטר הגבעול לגובה צמחי הכותנה

בשנים האחרונות העמדו לרשות מגדלי הכותנה זני פימה חדשים של "זרעי ישראל". תגובת זנים אלה לכמויות מים מופחתות ולמשטרי השקיה שונים נבחנה בנגב בשנים 2001 ו – 2002 (4,5,6) . בעונת 2003 בחנו את הזן 008 לאחר שבשנים הקודמות הראו התוצאות כי יש לו עדיפות איכותית על הזנים הקודמים, וכי היבול שהתקבל במנות מים מופחתות בתחילת העונה לא נפגע. 
בעבודה הנוכחית ניסינו לבדוק האם יש מתאם בין עובי גבעול צמחי כותנה לגובה הצמחים בתקופת הגידול הוגטטיבי הנמרץ בתחילת העונה. באמצעות הטכנולוגיות הקיימות כיום אפשר לקבל חיוויים רצופים של עובי גבעול הכותנה ולהשוותו עם קצב הצימוח הנמדד באופן ידני. 

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 20, 2003 - 00

בחינת השפעת חומרי הזנה במהלך העונה בכותנה אורגנית – עמק יזרעאל-גלבוע 2003

הגישה המקובלת בחקלאות היא להגיע ליבולים גבוהים בעיקר באמצעות דישון אופטימלי, חומרי צמיחה והשמדת פגעים: מזיקים, מחלות ועשבים. תוך כך מזדהמים מקורות מים עיליים ותת קרקעיים בין היתר מעודפי דשנים (Myers and Stolton, 1999) . החקלאות האורגנית שואפת לקיים "חקלאות בת קיימא", המבוססת על מימשק שאינו פוגע בכושר הנשיאה של הסביבה, כמטרת על. החקלאי האורגני משתדל ככל יכולתו לקיים תהליך של גידול חקלאי בו ההפרעה מזערית ככל האפשר לסביבה ולאיזון הטבעי הקיים בה, כשאחד המרכיבים המרכזיים הוא המנעות משימוש בדשנים סינתטיים כשהם מוחלפים בקומפוסט וקיום מחזור רב שנתי של גידולים המטייבים את הקרקע (רביב, 1996).

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 20, 2003 - 00

זרוז הבשלה בפימה – הזורע 2003

התכשירים "פרפ" ו"קוויק" נקלטים ברקמות צמחיות פעילות בצמח וגורמים לשחרור איטי של גז אתילן. בהשפעת האתילן ההבשלה מזורזת וכן קצב פתיחת ההלקטים. בנוסף לכך, שחרור האתילן מביא לנשירה של אברי פרי צעירים, בני פחות משבועיים, שתרומתם ליבול אפסית, ולאיכות אפילו שלילית, בשל שיעור הסיבים הקצרים. כמו כן, הטפול בתכשירים אלה משפר השלוך, ע"י עידוד נשירה של עלים מבוגרים, ובכך סביבת הצמח אוורירית יותר ובהמשך, משתפרת החדירה של תכשירי השלוך (בן-פורת 91'). מאידך, יישום מוקדם מדי של תכשירים אלה עלול לגרום לנזק ליבול ולאיכותו

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 20, 2003 - 00

שילוך הכותנה באמצעות התכשיר סטרפטיז

התכשיר סטרפטיז הוא תואם, (me-too), של דרופ-אולטרה. זו השנה השנייה שהוא נבדק בניסויים בארץ. השנה נבדקו שתי פורמולציות של סטרפטיז, EC ו-SC, בהשוואה לדרופ-אולטרה SC. 
הניסויים בוצעו במרסס משקי, והיתה גם תצפית אווירית. 
תוצאות השילוך של שתי הפורמולציות של הסטרפטיז היו דומות לאלו של הדרופ-אולטרה. 

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00

בחינת השינוי בקוטר הגבעול כאמצעי לבקרת השקיה אוטומטית

בקרת ההשקיה המקובלת בגידול כותנה בישראל היא ע"י מדידת השינוי היומי בגובה של הצמחים עד אמצע יולי או פוטנציאל המים בעלה בשעות הצוהריים במשך כל תקופת ההשקיה ובמיוחד לקראת סוף ההשקיה. אמצעים אלו נבחנו בעבר במספר רב של ניסויים ונמצאו כאמצעים טובים יעילים זולים ואמינים. אולם האפשרות הסבירה למחשב שיטות אלו ולהפעילם ללא מגע אדם קשים או במקרה של תא לחץ בלתי אפשריים. לכן, האפשרות הסבירה היא ע"י בקרה של אברי צמח אחרים הנמצאים בקשר טוב עם אמצעי הבקרה המקובלים והניתנים למדידה רציפה במחיר סביר, כמו השינוי בקוטר הגבעול או השינוי בעובי העלה. מטרה: בחינת מודל בקרת ההשקיה באמצעות שינוי קוטר הגבעול

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00

השקיית כותנה מכלוא (אקלפי)

זן המכלוא הבין מיני "אקלפי" (אקלה + פימה) משלב יתרונות של שני הוריו. בעל כושר הנבה גבוה גם בהשקיה מצומצמת, איכות סיבים משופרת בהשוואה לזני האקלה, בכירות וחסינות למחלות. 
מתצפיות שהתבצעו בעבר באזור בזני מכלוא בכלל וב"אקלפי" בפרט הצטיירה תמונה של הענות רבה של הצמחים למנות מים מוגדלות, שהתבטאה בצמחים מפותחים וגבוהי קומה, קשים לקטיף ויבול סיבים שקיבל הערכות טיב ירודות. 
מטרת העבודה למצוא את השפעת מנת המים הניתנת לזן זה על בכירות, כמות ואיכות יבול הכותן, על מנת להפיק ממנו את התרומה המרבית למגדל 

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 20, 2004 - 00