המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

פיתוח מתודולוגיה למיפוי משתני צימוח בשדות כותנה בקנה מידה אזורי/ארצי תוך שימוש בטכנולוגיות מידע וחישה מרחוק

פותח יישומון (אפליקציה) לאיסוף נתוני גובה מחקלאים  ונבנה שרת בו נאגרו הנתונים. בגלל בעיות של תוכנה וחומרה, פותח יישומון מקביל באמצעות המערכת של חברת אגריטסק. באמצעות הנתונים שנאספו הן בשנה שעברה והן השנה התקבלו למעלה מ-1500 נתונים של גובה שנמדדו באמצעות חקלאים בעשרות שדות כותנה בארץ. בגלל אילוצים שונים, רק 1009 נתונים שולבו ליצירת מודלים אמפיריים להערכת גובה באמצעות מדדים ספקטראליים.

למודל שני יתרונות משמעותיים: תדירות גבוהה יותר בזמן ושונות מרחבית. כלומר, מצד אחד הוא מספק נתונים בתדירות של חמישה ימים ונמצא כי יחסית למדידות הידניות הוא בתדירות גבוהה יותר ומן העבר השני הוא מספק שונות של הגבהים בכל השדה בהשוואה למדידת צמחים בודדים בנקודה אחת בשדה שהיא בד"כ קרוב לשוליים.

הקוד שפותח במסגרת המחקר כולל בתוכו את כלל השלבים לקראת הגשתו לציבור החקלאים: שלב ארגון הנתונים, שלב חישוב של מדדים ספקטראליים, איחוד בסיסי הנתונים של המדידות בשטח ונתוני החישה מרחוק, שלב ניקוי הנתונים, שלב שחזור עננות (בעייתי בתצורתו הנוכחית כי הוא משחזר אחורה ולכן הנתון המשוחזר מתקבל באיחור של 5 ימים), ושל בחישוב הגובה באמצעות המודל. מה שחסר כרגע בקוד הוא היכולת להריץ את הקוד על הדימותים ולהראות את השונות המרחבית או לחילופין לספק מפות מצב מים.

שמות החוקרים: 
יפית כהן, איתן גולדשטיין, אריה בוסק
תאריך פרסום המחקר: 
01/07/21
סוג מחקר: