המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה - 2017

נושאי המחקר בעונת2017

1. ניטור עמידות לבוגרי הלקטית ורודה; בדיקת חומרים. 2. כנימת עש הטבק

 

1. מעקב אחר רגישות אוכלוסיות הזחל הורוד בשדות הכותנה, 2017. בשנים האחרונות מוגדר הזחל הורוד (או ההלקטית הורודה) כמזיק החמור ביותר של הכותנה בארץ. בעונות שעברו, נגרמו נזקים, לעיתים קשים, אפילו לאחר טיפולים רבים בפירתרואידים (בעיקר ביפינטרינים). מטרת המעקב היא לבדוק האם חוסר היעילות בהדברת המזיק הוא כתוצאה של עמידות המזיק לתכשירים הייעודים סיפרמטרין (סימבוש או טיטאן), ביפנתרין (טלסטאר או אטלס), כלורפיריפוס (דורסן/דורסבן) ומתומיל (לאנט, מתומקס).

2. כנימת עש הטבק. להגדיר את תת המינים של כע"ט בארץ באזורים השונים ובעונות הגידול השונות, בייחוד בשדות כותנה. זאת כדי להקל על החלטות ההדברה האקטואליות בשדה הכותנה. בנוסף, לנטר לעמידות באזורים עם אוכלוסיות גבוהות מהרגיל.

שמות החוקרים: 
רמי הורביץ, קרולינה גוזמן, אריאלה ניב ומיכל אקסלרוד
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/18
סוג מחקר: