המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

בחינת סיפי נזק לכנימות עלה בכותנה- 2017

בניסוי אולחו צמחי כותנה ברמות שונות של כנימות עלה בשלושה מועדים. לטיפול היתה השפעה מובהקת על מספר הכנימות המצטבר בכל טיפול, ועל יבולהכותן הגולמי.

הקשר בין מספר הכנימות המצטבר ליבול הסיבים היה מובהק, יבול הסיבים ירד ככל שעלה מספר הכנימות על העלה.

שמות החוקרים: 
מיכל אקסלרוד ואריאלה ניב
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/18
סוג מחקר: