המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

התמודדות עם מיני ירבוז Amaranthus spp תפוצה ותגובה לקוטלי עשבים - ינון ידיד