המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

שיפור יישום חומרי הדברה בצמחי כותנה צעירים - אריה בוסק