המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

זיהוי מוקדם של מקרופומינה בכותנה ע"י כלים ספקטרליים לצילומים מרחפן - דר אנה ברוק