המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

עדכון פרויקט המכלואים - דר יחיאל טל