המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הזמנת גרעינים מיצור עצמי לאספקה למרכזי מזון/מכוני תערובת עונת 2021