המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

זיהוי ומיפוי מחלות בחישה מרחוק - ערן נובק