המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

צוות שדה והשוואת שיטות ריסוס בכותנה - מיכל אקסלרוד