המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

עמידות לפרומון לבלבול כנגד ההלקטית הוורודה סימן ראשון לאופטימיות זהירה - פרופ אלי הררי