המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

יבולי פימה ברקע מחלת המקרופומינה - נועם עמיר