המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

סיכום תוצאות מכלואים חדשים ארוכי סיב - דר יחיאל טל