המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

זנים ואיכות סיבים

×

הודעת שגיאה

 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).

מבחן זנים ארצי בכותנה - 2016

מבחן הזנים הארצי המתקיים מדי שנה הוא שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל. השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו זנים חדשים של כותנת פימה, וזני מכלוא בין-מיני.
במבחן זני הפימה השתתפו 9 קווים בנוסף ל- 3 זנים מסחריים גולית 6, גולית 5 וגולית 12, הראשון כזן ביקורת. כל זני וקווי הפימה טופחו בחב' זרעי ישראל. ממבחן זני הפימה שנערך אשתקד הוצאו 7 קווים. במבחן זני המכלוא (אקלפי) השתתפו 5 קווים/זנים, שניים: HA-4949 , HA-1076 שנה ראשונה, ובנוסף אליהם: YA-8749 , YA-1162 , וזן הביקורת YD-1432 .

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

טיפולים לזירוז שילוך בכותנת פימה- 2016

בחוות הגד"ש לניסויי שדה שבגליל מערבי נבחנו בעונת 2016 מספר תכשירים לזירוז שלכת במינונים ושילובים שונים בהשוואה לביקורת ללא תוספת מזרז שילוך. הטיפולים ניתנו על שטח עם צימוח מרוסן ובתנאי אקלים מיטביים. בבוקרם של מועד היישום השני והקטיף נאספו מקטע נתון בכל חלקה כל העלים שנשרו. העלים יובשו בתנור ונשקלו. ונשקלו. השילוב של מזרז השלכת "טורבו" בישום הראשון וקוטל רחבי העלים "אור" בישום השני השיר את מספר העלים הרב ביותר, אך לא נבדל סטטיסטית מהטיפול המקובל של "דרופ אולטרה" 60 סמ"ק/ד' ביישום הראשון --30 סמ"ק/ד' ביישום השני. לא נמצא הבדל בין הטיפולים והביקורת בכמות שסברי העלים בסיבים שנופטו.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

שילוך מוקדם מול שילוך מקובל בכותנת פימה- בני דרום 2016 פימה

בניסוי זה בחנו את ההשלכה של הקדמת מועד השילוך בהשוואה להמלצה המקובלת בכותנת פימה. טיפול השילוך המוקדם ניתן כאשר שיעור ההלקטים הפתוחים בשדה עמד על 49.5%, כאשר בטיפול המקובל שניתן שבוע אחר כך הגיע שיעור ההלקטים הפתוחים ל-76%.

לא נמצא הפרש מובהק בין השילוך המוקדם למאוחר ביבול.

כמו כן, לא נמצאו הבדלים מובהקים עד הקטיף, בין השילוך המוקדם למאוחר באחוז ההלקטים הפתוחים ובמספר המפרקים מעל הלקט סדוק עליון (בעמדה ראשונה). 

היבול בחלקה נמוך, כפי הנראה בגלל מחלת קרקע שאפיינה השנה חלקות פימה רבות. קיים מתאם גבוה מאוד בין אחוז ההלקטים הפתוחים לבין מספר המפרקים מעל הלקט סדוק עליון.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

השקיית זני פימה בעונת 2016

בנסוי זה נבדקו 4 זני פימה ב 3 רמות השקייה. בשדה הנסוי נפגע הצמח קשות והיבול הגולמי עמד על כ 270 ק"ג גולמי לדונם בלבד. הצמח היה נמוך במיוחד ונפגעו מספר ומשקל ההלקטים. הפגיעה זוהתה כבר בשלבי הגידול המוקדמים, ובאמצע יוני נשלחו בדיקות שאבחנו מספר מחלות קרקע. נסוי זה לא תורם לנו ידע לשיפור ההשקייה בזני הפימה, אך מלמד שטפולי ההשקייה, כפי שנתנו בנסוי, והזנים שנבחנו, לא סייעו בהתמודדות עם הבעיה. נתונים שנאספו מחלקות כותנה רבות בעונת 2016 הצביעו בן השאר על כך שהפגיעה בפימה היתה קשה במיוחד כאשר הכותנה נזרעה על גבי כותנה. נראה שהאקלפי שנזרע ע"ג כותנה לא נפגע.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

סיכום ניסוי השפעת מועד השילוך בכותנת פימה על יבול ואיכות הכותן

בשנים האחרונות גודלו בישראל בעיקר זני פימה. מיצוב הכותנה הישראלית מזני הפימה בשוק העולמי דורש הקפדה גדולה על שמירת האיכות.

מטרת העבודה היא לחזור לבחון את השפעת מועדי השילוך ומינון החומרים דרופ אולטרא וטורבו על יבול ואיכות הסיבים על פי הגישה שהוצעה בקליפורניה בהשוואה לגישה המקובלת בישראל.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

הרחבת התשתית הגנטית לפתרון של צווארי בקבוק בטיפוח כותנת פימה בישראל 2015

במהלך העשורים האחרונים עבר ענף הכותנה בישראל מהפכים רבים בהיקפים ובאופי הייצור. אחד השינויים הוא המעבר מגידול עיקרי של כותנת אקלה לגידול של כותנת פימה ארוכת הסיבים, המהווה כיום חלק נכבד משטחי גידול בישראל. בשאר חלקי העולם מהווה כותנת אקלה מעל ל- 90% מהיקפי הגידול, בעוד שהפימה מהווה רק כ- 3-4% לפיכך, המקורות לשונות הגנטית שעומדים לרשות המטפחים בכותנת הפימה הם פחות זמינים מאשר אלו שפותחו בעולם לאקלה (כגון מפות גנטיות, קווי אינטרוגרסיה, אוכלוסיות מוטנטים, וקווים טראנסגנים).

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

מבחן זנים ארצי בכותנה - 2015

מבחן הזנים הארצי המתקיים מדי שנה הוא שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל. השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו זנים חדשים של כותנת פימה, וזני מכלוא בין מיני.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

השפעת טמפרטורות גבוהות על יבול ואיכות כותנת פימה 2015

בשנים האחרונות אנו עדים להחמרה בתנאי הסביבה, המשפיעים ישירות על כושר היצור של הגידולים החקלאיים ואיכות התוצרת.מוצא הכותנה הוא מאזורים המאופיינים באקלים חם, אולם טווח הטמפרטורות האופטימאלי להתפתחות וצבירת יבול בכותנה הוא מתון למדי, 20-30 מ"צ. טמפרטורות שמעבר לתחום אופטימאלי זה הנן שכיחות ביותר באזורי גידול הכותנה בעולם, כולל בישראל, במהלך תקופת הפריחה והתפתחות ההלקטים. טמפרטורות כאילו פוגעות בגידול הכותנה במגוון צורות ובהן: ירידת קצב ההטמעה, הגברת נשימה, עיכוב תהליכים מטאבוליים, פגיעה בהאבקה וחנטה, ירידת קצב צבירת החומר היבש, ובסופו של דבר גם פגיעה ביבול.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

בדיקת ההשפעה של טפולי אשלגן על חוזק הסיבים של כותנת אקלפי 2015

חוזק של סיבי המכלואים פימה-אקלה, הגדלים בהיקף של עשרות אלפי דונמים בישראל, נמוך בהשוואה לחוזקם בחוץ לארץ. החוזק הנמוך פוגע בביקוש לסיבים אלה ולוחץ את מחירם כלפי מטה. מהספרות עולה שהזן הוא הגורם הדומיננטי בקביעת חוזק הסיב והוא מסביר 80 אחוז מהשונות של פרמטר זה. יחד עם זאת לגורמי סביבה ומימשק כמו דישון והשקייה מתאימים, השפעה על  אורך הסיב  וחוזקו.  מנתוח קובץ נתוני  גידול  מ 2013  עולה שניתן להסביר חלק משמעותי מאוד של השונות בחוזק הסיב על ידי הערכים של רמת הזרחן והאשלגן בפטוטרות בפריחה. חוזק הסיב עולה ככל שרמת הזרחן והאשלגן בפטוטרות בתחילת הפריחה גבוהים יותר.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

סיכום ניסוי בבחינת ריסוסי עלווה באשלגן על חוזק סיבי כותנה בזני מכלוא

רווחיות גידול המכלואים פחתה בשנתיים האחרונות, עקב הגדלת פער המחירים בין סיבי הפימה לסיבי המכלוא. ולכן בשנת 2015 לא גודל בגליל העליון דונם אחד של זני מכלוא. סיבי כותנת המכלוא קצרים יותר מאשר סיבי הפימה וחזקים פחות ובכך נעשים פחות אטרקטיביים בפלח השוק אליו מכוונת הכותנה הישראלית בחו"ל.

על פי מחקרים רבים שבחנו גורמים משפיעים על  חוזק הסיבים (1,2,3) נמצא שלאשלגן יש תפקיד חשוב בהובלת מוטמעים לסיבים ולהתארכותם, בזכות השפעתו על הטורגור בסיב. מטרת הניסוי היא לבחון את השפעת ריסוסי עלווה בחנקת אשלגן על חוזק הסיבים בשלושה מכלואים, שחברת הזרע בחרה לקדם.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00