המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

זנים ואיכות סיבים

×

הודעת שגיאה

 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).
 • Notice: Undefined index: module ב-editablefields_fallback_formatter() (שורה 173 מ-/web/drupal-cotton/sites/all/modules/editablefields/editablefields.module).
 • Notice: Undefined index: module ב-FieldInfo->prepareInstanceDisplay() (שורה 626 מ-/web/drupal-cotton/modules/field/field.info.class.inc).

הרחבת התשתית הגנטית לפתרון של צווארי בקבוק בטיפוח כותנת פימה בישראל 2015

במהלך העשורים האחרונים עבר ענף הכותנה בישראל מהפכים רבים בהיקפים ובאופי הייצור. אחד השינויים הוא המעבר מגידול עיקרי של כותנת אקלה לגידול של כותנת פימה ארוכת הסיבים, המהווה כיום חלק נכבד משטחי גידול בישראל. בשאר חלקי העולם מהווה כותנת אקלה מעל ל- 90% מהיקפי הגידול, בעוד שהפימה מהווה רק כ- 3-4% לפיכך, המקורות לשונות הגנטית שעומדים לרשות המטפחים בכותנת הפימה הם פחות זמינים מאשר אלו שפותחו בעולם לאקלה (כגון מפות גנטיות, קווי אינטרוגרסיה, אוכלוסיות מוטנטים, וקווים טראנסגנים).

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

מבחן זנים ארצי בכותנה - 2015

מבחן הזנים הארצי המתקיים מדי שנה הוא שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל. השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו זנים חדשים של כותנת פימה, וזני מכלוא בין מיני.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

השפעת טמפרטורות גבוהות על יבול ואיכות כותנת פימה 2015

בשנים האחרונות אנו עדים להחמרה בתנאי הסביבה, המשפיעים ישירות על כושר היצור של הגידולים החקלאיים ואיכות התוצרת.מוצא הכותנה הוא מאזורים המאופיינים באקלים חם, אולם טווח הטמפרטורות האופטימאלי להתפתחות וצבירת יבול בכותנה הוא מתון למדי, 20-30 מ"צ. טמפרטורות שמעבר לתחום אופטימאלי זה הנן שכיחות ביותר באזורי גידול הכותנה בעולם, כולל בישראל, במהלך תקופת הפריחה והתפתחות ההלקטים. טמפרטורות כאילו פוגעות בגידול הכותנה במגוון צורות ובהן: ירידת קצב ההטמעה, הגברת נשימה, עיכוב תהליכים מטאבוליים, פגיעה בהאבקה וחנטה, ירידת קצב צבירת החומר היבש, ובסופו של דבר גם פגיעה ביבול.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

בדיקת ההשפעה של טפולי אשלגן על חוזק הסיבים של כותנת אקלפי 2015

חוזק של סיבי המכלואים פימה-אקלה, הגדלים בהיקף של עשרות אלפי דונמים בישראל, נמוך בהשוואה לחוזקם בחוץ לארץ. החוזק הנמוך פוגע בביקוש לסיבים אלה ולוחץ את מחירם כלפי מטה. מהספרות עולה שהזן הוא הגורם הדומיננטי בקביעת חוזק הסיב והוא מסביר 80 אחוז מהשונות של פרמטר זה. יחד עם זאת לגורמי סביבה ומימשק כמו דישון והשקייה מתאימים, השפעה על  אורך הסיב  וחוזקו.  מנתוח קובץ נתוני  גידול  מ 2013  עולה שניתן להסביר חלק משמעותי מאוד של השונות בחוזק הסיב על ידי הערכים של רמת הזרחן והאשלגן בפטוטרות בפריחה. חוזק הסיב עולה ככל שרמת הזרחן והאשלגן בפטוטרות בתחילת הפריחה גבוהים יותר.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

סיכום ניסוי בבחינת ריסוסי עלווה באשלגן על חוזק סיבי כותנה בזני מכלוא

רווחיות גידול המכלואים פחתה בשנתיים האחרונות, עקב הגדלת פער המחירים בין סיבי הפימה לסיבי המכלוא. ולכן בשנת 2015 לא גודל בגליל העליון דונם אחד של זני מכלוא. סיבי כותנת המכלוא קצרים יותר מאשר סיבי הפימה וחזקים פחות ובכך נעשים פחות אטרקטיביים בפלח השוק אליו מכוונת הכותנה הישראלית בחו"ל.

על פי מחקרים רבים שבחנו גורמים משפיעים על  חוזק הסיבים (1,2,3) נמצא שלאשלגן יש תפקיד חשוב בהובלת מוטמעים לסיבים ולהתארכותם, בזכות השפעתו על הטורגור בסיב. מטרת הניסוי היא לבחון את השפעת ריסוסי עלווה בחנקת אשלגן על חוזק הסיבים בשלושה מכלואים, שחברת הזרע בחרה לקדם.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

סיכום ניסוי השפעת מועד השילוך בכותנת פימה על יבול ואיכות הכותן

מיצוב הכותנה הישראלית מזני הפימה בשוק העולמי דורש הקפדה גדולה על שמירת האיכות. דרגת האיכות כפי שנקבעת במיון הידני וב- HVI מתבססת על צבע הסיבים ומידת הלכלוך בהם. צבע הסיבים נקבע על פי תכונות הזן, אך לתנאי הסביבה השפעה גדולה עליו.

מטרת העבודה- לבחון את השפעת מועדי השילוך ומינון החומרים על היבול ואיכות הסיבים על פי הגישה שהוצעה בקליפורניה בהשוואה לגישה המקובלת בישראל.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

הרחבת התשתית הגנטית לפתרון של צווארי בקבוק בטיפוח כותנת פימה בישראל

במהלך העשורים האחרונים עבר ענף הכותנה בישראל מהפכים רבים בהיקפים ובאופי הייצור. אחד השינויים הוא המעבר מגידול עיקרי של כותנת אקלה לגידול של כותנת פימה ארוכת הסיבים, המהווה כיום חלק נכבד משטחי גידול בישראל. בשאר חלקי העולם מהווה כותנת אקלה מעל ל- 90% מהיקפי הגידול, בעוד שהפימה מהווה רק כ- 3-4% לפיכך, המקורות לשונות הגנטית שעומדים לרשות המטפחים בכותנת הפימה הם פחות זמינים מאשר אלו שפותחו בעולם לאקלה (כגון מפות גנטיות, קווי אינטרוגרסיה, אוכלוסיות מוטנטים, וקווים טראנסגנים).

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

מבחן זנים ארצי בכותנה - 2014

מבחן הזנים הארצי המתקיים מדי שנה הוא שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל. השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו זנים חדשים של כותנת פימה. זני מכלוא בין מיני וזני אקלה לא נבחנו השנה. במבחן זני הפימה השתתפו 11 קווים: 6 קווים שנה ראשונה, 2 קווים שנה שניה, 3 קווים שנה שלישית, ונוסף הזן המסחרי גולית 4 (GL-4) כזן ביקורת. כל זני וקווי הפימה של חב' זרעי ישראל. ממבחן זני הפימה של השנה שעברה יצאו 5 קווים: 2 מסדרת UPY ו 3 מסדרת - UPP . נוספו 6 קווים: 2 מכ"א מהסדרות UPY ו- UPP, ו-2 חדשים: גולית 11 וגולית 12. 

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

השפעת טמפרטורות גבוהות על יבול ואיכות כותנת פימה

בשנים האחרונות אנו עדים להחמרה בתנאי הסביבה, המשפיעים ישירות על כושר היצור של הגידולים החקלאיים ואיכות התוצרת.מוצא הכותנה הוא מאזורים המאופיינים באקלים חם, אולם טווח הטמפרטורות האופטימאלי להתפתחות וצבירת יבול בכותנה הוא מתון למדי, 20-30 מ"צ. טמפרטורות שמעבר לתחום אופטימאלי זה הנן שכיחות ביותר באזורי גידול הכותנה בעולם, כולל בישראל, במהלך תקופת הפריחה והתפתחות ההלקטים. טמפרטורות כאילו פוגעות בגידול הכותנה במגוון צורות ובהן: ירידת קצב ההטמעה, הגברת נשימה, עיכוב תהליכים מטאבוליים, פגיעה בהאבקה וחנטה, ירידת קצב צבירת החומר היבש, ובסופו של דבר גם פגיעה ביבול.

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

השפעת מועד הזריעה על היבול בזני פימה חוות גד"ש גליל מערבי 2014

שלושה זני פימה נזרעו בשני מועדים שהציצו ב- 8/4  ו -  30/4, כל מועד זריעה הושקה בשני משטרי השקיה, בכל מועד משטר "לוח" ומשטר השקיה נוסף שכבר נבחן בעבר, זריעה בחלקות קטנות (4 שורות X 10 מטר) ב- 6 חזרות. כל מועד על שטח בנפרד. קטיף 23/9 (מוקדם) ו- 1/10 (מאוחר) 2 טיפולי שילוך (דרופ א. 50) לכל מועד קטיף בנפרד. קטיף בקטפת לשקים, התוצאות של יבול הכותן נבחנו במבחן T (ג'מפ). ההפרש ביבול בין טיפולי ההשקיה המיטביים בשני המועדים היה 110 ק"ג כותן \ דונם. הפחתת מים בשיא הגידול במועד הראשון פגעה ביבול.

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00