המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

זנים ואיכות סיבים

מבחן זנים ארצי בכותנה עונת 2018

מבחן הזנים הארצי, המתקיים מדי שנה, הינו שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל. השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו קווים חדשים של כותנת פימה לצד שני זנים מסחריים בשלושה אתרים. כמו כן, נבחנו קווי מכלוא בין מיניים (אקלפי) לצד הזן המסחרי כביקורת בשני אתרים.

תאריך פרסום המחקר: 
שלישי, ינואר 1, 2019 - 00

שונות גנטית בתגובת זני כותנת פימה לטמפרטורות גבוהות

בשנים האחרונות אנו עדים להחמרה בתנאי הסביבה, המשפיעים ישירות על כושר היצור של הגידולים החקלאיים ואיכות התוצרת. שינוי פרופיל הגשמים, עליה בשכיחות בצורות, כמו גם עליית הטמפרטורה בעונות החורף והקיץ בישראל הם חלק מתהליכים כלל עולמיים. עליית הטמפרטורה העולמית עשויה לשפר את היבול באזורים קרים אך צפויה לגרום לפחיתת יבול באזורינו.

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 1, 2018 - 00

מבחן זנים ארצי בכותנה - 2017

מבחן הזנים הארצי, המתקיים מדי שנה, הינו שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל.

השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו קווים חדשים של כותנת פימה לצד זנים מסחריים כביקורת בשלושה אתרים. כמו כן, נבחנו קווי מכלוא בין-מיניים (אקלפי) באתר אחד.

במבחן זני הפימה השתתפו 9 קווים בנוסף ל-2 זנים מסחריים גולית 6 וגולית 12, הראשון כזן ביקורת. כל זני וקווי הפימה טופחו בחב' זרעי ישראל. ממבחן זני הפימה שנערך אשתקד הוצאו 6 קווים.

במבחן זני המכלוא (אקלפי) השתתפו 14 קווים וזן הביקורת YD-1432.

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 1, 2018 - 00

השפעת משטר ההשקיה על חוזק הסיבים בכותנה אקלפי - 2017

כותנה מזני האקלפי המגודלת בארץ מיצרת סיבים בעלי חוזק נחות מאותם זנים כאשר הם מגודלים במקומות אחרים בעולם (ספרד, קליפורניה). כתוצאה מכך היא גם פודה מחירים נמוכים יותר בשוק הכותנה.

טיפולי השקיה שונים בכותנה בן מינית אקלפי 1432 שנבדלו ביניהם במועד תחילת ההשקיה, מרווחים בין ההשקיות ומנת המים הכוללת לא הניבו הבדלים בחוזק הסיבים ובשאר המדדים האחרים שנבדקו.

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 1, 2018 - 00

השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על יבול הכותן חוות גד"ש גליל מערבי 2017

4 זני כותנה, שלושה זני פימה וזן אקלפי נזרעו בשני מרווחי שורות, מקובל – 96 ס"מ וצפוף- 76 סמ. ניתנה השקיה כמקובל באזור לכל זן. 325 מ"מ לפימה ו-260 מ"מ לאקלפי. כל מרווח הושקה בנפרד על מנת לאפשר מנת מים זהה בשני המרווחים. זריעה וקטיף ממוכנים כפי בדומה למה שמתבצע באופן מסחרי. בכל הזנים גובה הצמחים במרווח הצר היה גבוה במקצת מזה שבמרווח המקובל.

בכל הזנים היה היבול ליחידת שטח במרווח הצר רב יותר אך לא באופן מובהק מזה שבמרווח המקובל.

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 1, 2018 - 00

מבחני זנים בכותנה מסוג פימה - חוות עדן 2017

בשנים האחרונות אנו עדים לשנויים בתנאי הסביבה, המשפיעים ישירות על כושר היצור של הגידולים החקלאיים ואיכות התוצרת. שינוי פרופיל הגשמים, עליה בשכיחות בצורות, כמו גם שינוי הטמפרטורה בעונות החורף והקיץ בישראל הם חלק מתהליכים כלל עולמיים.

בעקבות השנים האחרונות עלה הצורך בבחינת ביצועי הזנים השונים שבמזרע בגידול בתנאי חום בכדי להתאים טוב יותר את הזנים לפי אזורי האקלים בארץ. 

במבחן שנערך בחוות עדן בזריעה מאוחרת (אמצע אפריל), היבול היה נמוך בכל הזנים שנבדקו. גולית 5 וגולית 9 היו נחותים ביבול הגולמי במובהק מהזן גולית 12. לא היו הבדלים סטטיסטיים במרבית מדדי האיכות.

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 1, 2018 - 00

מבחן זנים ארצי בכותנה - 2016

מבחן הזנים הארצי המתקיים מדי שנה הוא שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל. השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו זנים חדשים של כותנת פימה, וזני מכלוא בין-מיני.
במבחן זני הפימה השתתפו 9 קווים בנוסף ל- 3 זנים מסחריים גולית 6, גולית 5 וגולית 12, הראשון כזן ביקורת. כל זני וקווי הפימה טופחו בחב' זרעי ישראל. ממבחן זני הפימה שנערך אשתקד הוצאו 7 קווים. במבחן זני המכלוא (אקלפי) השתתפו 5 קווים/זנים, שניים: HA-4949 , HA-1076 שנה ראשונה, ובנוסף אליהם: YA-8749 , YA-1162 , וזן הביקורת YD-1432 .

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

טיפולים לזירוז שילוך בכותנת פימה- 2016

בחוות הגד"ש לניסויי שדה שבגליל מערבי נבחנו בעונת 2016 מספר תכשירים לזירוז שלכת במינונים ושילובים שונים בהשוואה לביקורת ללא תוספת מזרז שילוך. הטיפולים ניתנו על שטח עם צימוח מרוסן ובתנאי אקלים מיטביים. בבוקרם של מועד היישום השני והקטיף נאספו מקטע נתון בכל חלקה כל העלים שנשרו. העלים יובשו בתנור ונשקלו. ונשקלו. השילוב של מזרז השלכת "טורבו" בישום הראשון וקוטל רחבי העלים "אור" בישום השני השיר את מספר העלים הרב ביותר, אך לא נבדל סטטיסטית מהטיפול המקובל של "דרופ אולטרה" 60 סמ"ק/ד' ביישום הראשון --30 סמ"ק/ד' ביישום השני. לא נמצא הבדל בין הטיפולים והביקורת בכמות שסברי העלים בסיבים שנופטו.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

שילוך מוקדם מול שילוך מקובל בכותנת פימה- בני דרום 2016 פימה

בניסוי זה בחנו את ההשלכה של הקדמת מועד השילוך בהשוואה להמלצה המקובלת בכותנת פימה. טיפול השילוך המוקדם ניתן כאשר שיעור ההלקטים הפתוחים בשדה עמד על 49.5%, כאשר בטיפול המקובל שניתן שבוע אחר כך הגיע שיעור ההלקטים הפתוחים ל-76%.

לא נמצא הפרש מובהק בין השילוך המוקדם למאוחר ביבול.

כמו כן, לא נמצאו הבדלים מובהקים עד הקטיף, בין השילוך המוקדם למאוחר באחוז ההלקטים הפתוחים ובמספר המפרקים מעל הלקט סדוק עליון (בעמדה ראשונה). 

היבול בחלקה נמוך, כפי הנראה בגלל מחלת קרקע שאפיינה השנה חלקות פימה רבות. קיים מתאם גבוה מאוד בין אחוז ההלקטים הפתוחים לבין מספר המפרקים מעל הלקט סדוק עליון.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

השקיית זני פימה בעונת 2016

בנסוי זה נבדקו 4 זני פימה ב 3 רמות השקייה. בשדה הנסוי נפגע הצמח קשות והיבול הגולמי עמד על כ 270 ק"ג גולמי לדונם בלבד. הצמח היה נמוך במיוחד ונפגעו מספר ומשקל ההלקטים. הפגיעה זוהתה כבר בשלבי הגידול המוקדמים, ובאמצע יוני נשלחו בדיקות שאבחנו מספר מחלות קרקע. נסוי זה לא תורם לנו ידע לשיפור ההשקייה בזני הפימה, אך מלמד שטפולי ההשקייה, כפי שנתנו בנסוי, והזנים שנבחנו, לא סייעו בהתמודדות עם הבעיה. נתונים שנאספו מחלקות כותנה רבות בעונת 2016 הצביעו בן השאר על כך שהפגיעה בפימה היתה קשה במיוחד כאשר הכותנה נזרעה על גבי כותנה. נראה שהאקלפי שנזרע ע"ג כותנה לא נפגע.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00