המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מבחן זנים ארצי בכותנה - 2016

מבחן הזנים הארצי המתקיים מדי שנה הוא שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל. השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו זנים חדשים של כותנת פימה, וזני מכלוא בין-מיני.
במבחן זני הפימה השתתפו 9 קווים בנוסף ל- 3 זנים מסחריים גולית 6, גולית 5 וגולית 12, הראשון כזן ביקורת. כל זני וקווי הפימה טופחו בחב' זרעי ישראל. ממבחן זני הפימה שנערך אשתקד הוצאו 7 קווים. במבחן זני המכלוא (אקלפי) השתתפו 5 קווים/זנים, שניים: HA-4949 , HA-1076 שנה ראשונה, ובנוסף אליהם: YA-8749 , YA-1162 , וזן הביקורת YD-1432 .
בנוסף למבחנים בחלקות הקטנות, נערכו מבחני זנים בחלקות גדולות, כשכל חלקה נקטפה בקטפת מסחרית לגלילית. תוצאות מבחני ה"גליליות" לא הובאו בסיכום זה כיוון שלא נערך להן ניתוח סטטיסטי, למעט ליבול הגולמי ביבנה, ומהימנות התוצאות שנויה במחלוקת עקב בעיות טכניות של הפרדת נתוני הכריכות לכל גלילית במנפטה. במבחן זני הפימה הצטיינו ביבול הגולמי קווי ה- v , כאשר זני הגולית לא נפלו מיבול קווי ה- v סטטיסטית. קווי ה- w הניבו יבול נחות, בעיקר בהשוואה לקו v-2 . עדינות סיב נמוכה יחסית קיבלו הקווים 40, 48, w-49 וגם הזנים המסחריים גולית 12 וזן הביקורת גולית 6. סיב חזק היה לקו V-31 זו שנה שניה, ובאורך הסיב הצטיין הקו V-70 זו שנה שניה, יחד עם הקו w-40 .

במבחן זני המכלוא הבין-מיני זן הביקורת 1432השיג, כרגיל, את היבול הגבוה, יחד עם הזנים 8749 ו 1162 הראו גם אורך סיב גבוה יחסית. בחוזק סיב הצטיין הקו 4949 שעלה על 35 גרם טכס.

שמות החוקרים: 
עופר גורן
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/17