המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מבחן זנים ארצי בכותנה עונת 2018

מבחן הזנים הארצי, המתקיים מדי שנה, הינו שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל. השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו קווים חדשים של כותנת פימה לצד שני זנים מסחריים בשלושה אתרים. כמו כן, נבחנו קווי מכלוא בין מיניים (אקלפי) לצד הזן המסחרי כביקורת בשני אתרים.

שמות החוקרים: 
עופר גורן
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/19