המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מבחני זנים בכותנה מסוג פימה - חוות עדן 2017

בשנים האחרונות אנו עדים לשנויים בתנאי הסביבה, המשפיעים ישירות על כושר היצור של הגידולים החקלאיים ואיכות התוצרת. שינוי פרופיל הגשמים, עליה בשכיחות בצורות, כמו גם שינוי הטמפרטורה בעונות החורף והקיץ בישראל הם חלק מתהליכים כלל עולמיים.

בעקבות השנים האחרונות עלה הצורך בבחינת ביצועי הזנים השונים שבמזרע בגידול בתנאי חום בכדי להתאים טוב יותר את הזנים לפי אזורי האקלים בארץ. 

במבחן שנערך בחוות עדן בזריעה מאוחרת (אמצע אפריל), היבול היה נמוך בכל הזנים שנבדקו. גולית 5 וגולית 9 היו נחותים ביבול הגולמי במובהק מהזן גולית 12. לא היו הבדלים סטטיסטיים במרבית מדדי האיכות.

לשם כך נזרע מבחן זנים בחוות עדן הכולל ארבעה זנים מסחריים של כותנת פימה בתאריך זריעה מאוחר מהמקובל באזור על מנת שיגדלו בתנאי מזג אויר חם. הזנים נבחנו ביבולם ובמדדי האיכות המקובלים בגידול כותנה.

מטרת המבחן: לבחון זנים מסחריים ותיקים לצד זנים חדשים של כותנת פימה בתנאי סביבה חמים, על מנת לשפר את הידע הקיים אודות ביצועי זנים אלו בתנאים הנ"ל.

הזן גולית 6 הניב את היבול הגולמי ויבול הסיבים הגבוה ביותר, במובהק מהזן גולית 9. הזנים לא נבדלו בינם באחוז הסיבים. ההלקטים היו קטנים ובעלי משקל נמוך מאד, אך גם במדד זה לא הזנים לא נבדלו סטטיסטית.

שמות החוקרים: 
אור רם ואון רבינוביץ
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/18