המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

שונות גנטית בתגובת זני כותנת פימה לטמפרטורות גבוהות

בשנים האחרונות אנו עדים להחמרה בתנאי הסביבה, המשפיעים ישירות על כושר היצור של הגידולים החקלאיים ואיכות התוצרת. שינוי פרופיל הגשמים, עליה בשכיחות בצורות, כמו גם עליית הטמפרטורה בעונות החורף והקיץ בישראל הם חלק מתהליכים כלל עולמיים. עליית הטמפרטורה העולמית עשויה לשפר את היבול באזורים קרים אך צפויה לגרום לפחיתת יבול באזורינו.

מטרתו העיקרית של מחקר זה היא לשפר את הידע בנושא השפעת טמפרטורות גבוהות על התפתחות ויבול כותנת פימה כבסיס לטיפוח זנים עמידים לחום. מטרותיו הפרטניות של המחקר הן:
א. אימות הממצאים של המחקר הקודם בנושא השפעת טמפרטורות גבוהות ביום ובלילה על התפתחות ויבול צמחי כותנה.
ב. אפיון השונות הגנטית בתגובה לטמפרטורות גבוהות באוסף של זני פימה
ג. פיתוח מדדים לזיהוי התגובה לטמפרטורות גבוהות בתנאי שדה.

שמות החוקרים: 
יהושע סרנגה, אביאל קינסבוררסקי, רן חובב, און רבינוביץ ואור רם
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/18