המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

שיפור ישום חומרי הדברה לצמחי כותנת פימה צעירים כנגד מקרופומינה 2018

לאור הפגיעה האנושה של מחלת המקרופומינה בכותנה בעונת 2017 בארץ, באזור הדרום ובמשקים יבנה ובני דרום, בדקנו באוגוסט 2017 בקבוצת יבנה את ההשפעה של זילוף חומרים לפס הזריעהעל אוכלוסיית הפטריה בצמחי כותנה צעירים, עד גיל של מספר שבועות מהנביטה. בבדיקות שביצע ד"ר רוני כהן בשורשי הצמחים, נמצא שהטפול בסיגנום בזילוף לפס הזריעה, הקטין את האילוח בפטריה. תוצאות נוספות התקבלו בנסויים אחרים שבוצעו במקביל בארץ. לכן חזרנו בעונת 2018 לבדוק את הנושא כשהפעם אנו בוחנים 2 חומרים בשני מועדי יישום.

שמות החוקרים: 
אריה בוסק, רוני כהן, נועם פישביין, נועם עמיר, עוז צעירי, מנחם רוטשטיין
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/19