המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

סיכום ניסוי השפעת מועד השילוך בכותנת פימה על יבול ואיכות הכותן

מיצוב הכותנה הישראלית מזני הפימה בשוק העולמי דורש הקפדה גדולה על שמירת האיכות. דרגת האיכות כפי שנקבעת במיון הידני וב- HVI מתבססת על צבע הסיבים ומידת הלכלוך בהם. צבע הסיבים נקבע על פי תכונות הזן, אך לתנאי הסביבה השפעה גדולה עליו.

מטרת העבודה- לבחון את השפעת מועדי השילוך ומינון החומרים על היבול ואיכות הסיבים על פי הגישה שהוצעה בקליפורניה בהשוואה לגישה המקובלת בישראל.

שמות החוקרים: 
און רבינוביץ
תאריך פרסום המחקר: 
31/12/15