המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

השקיית זני פימה בעונת 2016

בנסוי זה נבדקו 4 זני פימה ב 3 רמות השקייה. בשדה הנסוי נפגע הצמח קשות והיבול הגולמי עמד על כ 270 ק"ג גולמי לדונם בלבד. הצמח היה נמוך במיוחד ונפגעו מספר ומשקל ההלקטים. הפגיעה זוהתה כבר בשלבי הגידול המוקדמים, ובאמצע יוני נשלחו בדיקות שאבחנו מספר מחלות קרקע. נסוי זה לא תורם לנו ידע לשיפור ההשקייה בזני הפימה, אך מלמד שטפולי ההשקייה, כפי שנתנו בנסוי, והזנים שנבחנו, לא סייעו בהתמודדות עם הבעיה. נתונים שנאספו מחלקות כותנה רבות בעונת 2016 הצביעו בן השאר על כך שהפגיעה בפימה היתה קשה במיוחד כאשר הכותנה נזרעה על גבי כותנה. נראה שהאקלפי שנזרע ע"ג כותנה לא נפגע. ממצאים אלה תואמים נסוי זה בו נזרעה הפימה ע"ג פימה ונפגעה קשות, בעוד שכותנת אקלפי שנזרעה ביתרת החלקה יבולה לא נפגע.

שמות החוקרים: 
אריה בוסק, מנחם אליה, יגב קילמן ועמוסי ליבמן
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/17