המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

פעולות אגרוטכניות וקטיף Agrotechnical operations and cotton picking

לחצו על התמונה הרצויה לצפייה באלבום