המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

טופס הצהרת כוונות מזרע נמצא בהודעות למגדלים