המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

טבלת נתונים עם רעילות תכשירי הדברה לאויבים טבעיים נמצאת בתיקיית ההדרכה