המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

תכנית הסיוע למגדלים של מועצת הכותנה עונת 2019