המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה 2018

יעילות הקטילה של הזחלים של הלקטית ורודה נבדקו בשני ניסויים. נמצא כי תכשירים שמכילים פירתרואיד פעלו היטב על הזחלים של הלקטית ורודה, בהשוואה לתכשירים אחרים שמשמשים לקטילת עשי לילה אחרים.

שמות החוקרים: 
אריאלה ניב, מיכל אקסלרוד, רמי הורוביץ, קרולינה גוזמן
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/19
סוג מחקר: