המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה 2018

נושאי המחקר בעונת 2018:
1. עמידות לבוגרי ההלקטית הורודה; בדיקת חומרים;

2. הרגישות של זחלי הליותיס לתכשירי הדברה חדשים

3. כנימת עש הטבק הדינמיקה של תת המינים

שמות החוקרים: 
רמי הורביץ, קרולינה גוזמן, אריאלה ניב ומיכל אקסלרוד
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/19
סוג מחקר: