המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

כיול ערכי בדיקות חנקן בפטוטרות באמצעות מכשיר שדה לבדיקות של יסודות הזנה בשדה 2015

מצגת

שמות החוקרים: 
יגאל פלש, ג'ון זילברמן, יעקב בוטבול ואלון לופו
תאריך פרסום המחקר: 
31/12/15
סוג מחקר: