המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

התמודדות עם עשבים קשיי הדברה בשדות כותנה 2017

בשנת 2017 עסק המחקר בשלושה עשבים רעים קשי הדברה:
1. תפוצה והדברה של דורת ארם צובא (דא"צ) – ניסוי שדה בכפר בלום, איסוף אוכלוסיות דא"צ ובחינת תגובתם לק"ע.
2. הדברת ירבוז פלמרי (י"פ) בכותנה - ניסוי שדה בנען.
3. תפוצה וניסויי הדברה של ירבוז הגדות (י"ג) כולל סקר ואיסוף אוכלוסיות מיני ירבוז בשדות השלחין ובחינה ראשונית של תגובתם לקוטלי עשבים (ק"ע) שונים.

נמצאו שלוש אוכלוסיות של דורת ארם צובא (דא"צ) עמידות למעכבי ACCase מקבוצת ה-FOPאך לא למעכבים מקבוצת ה-DIM. התוצאות שנתקבלו מצביעות על הקושי המעשי בהתמודדות עם ירבוז פלמרי בתנאי דו-גידול. העשב מציץ יחד עם הכותנה אך בשל קצב הגידול המהיר שלו (צמח C4), הוא מתחרה קשה בכותנה. על אף שבניסוי שערכנו היו טיפולים שהתמודדו היטב עם העשב האגרסיבי, הטיפולים שהמשק ביצע בשדה לא צלחו והעשב השתלט על השדה עד כדי נטישתו. העובדה שהי"פ היה עמיד מאד לשני מעכבי ALS המורשים לשימוש בכותנה (אנבוק וסטייפל) והזריעה המאוחרת של הכותנה במועד האופטימלי להצצת הי"פ יחד עם התכולה הגבוהה של זרעי י"פ בבנק הזרעים של הקרקע, לא אפשרו לכותנה להתמודד עם העשב הרע.

שמות החוקרים: 
ברוך רובין, משה סיבוני, יעקב גלדווסר, עפרי גרזון, ינון ידיד
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/18
סוג מחקר: