המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

התאמה וכיול ערכי חנקן בפטוטרות כותנה מזנים ג- 5 , ג- 9 באמצעות מכשיר שדה לבדיקות של יסודות הזנה

זה שנים רבות שמשתמשים בכותנה בבדיקת פטוטרות על מנת לזהות מחסורי הזנה. לצורך זה פותחו בעבר עקומות כיול ליסודות המאקרו N , P , K המאפשרות דגימה בשדה ושליחת הדוגמא לבדיקת מעבדה, תהליך זה לוקח 3-7 ימים עד לקבלת התוצאה לגיבוש החלטה על המשך הדישון בחלקה. ברור כי זמינות מיידת של התוצאה היא קריטית לקבלת החלטות טובה יותר וכמובן כלכלית יותר. 

עקומות אלו שפותחו בעבר ושימשו אותנו שנים רבות הן על בסיס זני האקלה הישנים, עד היום לא נעשה עדכון יסודי והתאמה לזנים החדשים, הפימות, המכלואים ואנו ממשיכים להתבסס על העקומות הישנות.

שמות החוקרים: 
יגאל פלאש, אברהם זילברמן, יעקב בוטבול, אלון לופו
תאריך פרסום המחקר: 
31/12/15
סוג מחקר: