המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

השפעת צנון חורפי על התפתחות מקרופומינה בכותנה-2019

בעבודה זו שילבנו בממשק הגידול של הכותנה צנון כגידול כיסוי לפני זריעה. הגידול החורפי של הצנון לא פגע בהתפתחות הכותנה והיבול. בתצפית הקדמית בשנה קודמת הצנון הפחית את רמת הנגיעות במקרופומינה בכותנה. בעבודה זו רמת אכלוס הפטרייה בשורשי הכותנה הייתה נמוכה ללא הבדלים בין הטיפולים.

שמות החוקרים: 
דודי שמש, רוני כהן וישיש קציר
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/20
סוג מחקר: