המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על היבול 2018

בכותנה פימה מהזן 70 - V שנזרעה בחוות הגד"ש גליל מערבי נבדקו שני מרווחי זריעה: צר = 76 ס"מ ומקובל = 96 ס"מ. שנזרעו ברביעיות לסירוגין על ערוגות ברוחב מקובל. השורות חולקו לקטעים באורך 10 מטר כ"א. שני המרווחים הושקו באותה מנת מים (מק \דונם) ונקטפו בקוטפת. לצורך חישוב היבול הובאו בחשבון שני קטעי השורות המרכזיות שבכל רבעיה (קטע = חלקה). לפני הפריחה נבחנו כל החלקות ואלו שנראו לא אחידות נפסלו. בבחינת היבול של החלקות התקנות הניב המרווח הצר יבול גבוה ב- 10.2% מהמרווח המקובל.

שמות החוקרים: 
בועז נוי
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/19
סוג מחקר: