המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי פירתרואידים שונים 2018

יעילות הקטילה של עשים של הלקטית ורודה נבדקה בשלושה ניסויים. האחד, בדק את יעילות הקטילה על ידי פירתרואידים שונים. השני, בדק את יעילות הקטילה של פירתרואידים בשילוב עם תכשירי מתומיל וכלורפיריפוס. השלישי, בדק תכשירים נוספים שיעילים כנגד עשי לילה שונים. התכשיר טלסטאר יעיל מכל הפירתרואידים שנבדקו. החומרים לאנט ודורסן הינם בעלי יעילות גבוהה, אך משך פעולה קצר יחסית. השילוב של לאנט ודורסן עם פירתרואיד הינו יעיל. נמצא שהיעילות היא בגלל שילוב של פירתרואיד. תכשירים ללא פירתרואיד כלשהו, אינם יעילים בהדברת העשים של הלקטית הורודה.

שמות החוקרים: 
אריאלה ניב, מיכל אקסלרוד, רמי הורוביץ, קרולינה גוזמן
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/19
סוג מחקר: