המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ד"וח מחקר- איתור והערכת יעילות של תכשירים להדברת אגרוטיס לאור הוצאתם משימוש של תכשירים וותיקים להדברת המזיק

אגרוטיס (Agrotis spp.) הוא מזיק רב פונדקאי המצוי בארץ בכל האזורים. מחקר זה נועד לסייע למגדלים בהדברת האגרוטיס בהיעדר תכשיר endosulfan. לשם כך נעשתה עבודה הקדמית לאורך שנת 2013, שמטרתה ליצור אוכלוסיית מעבדה של אגרוטיס, שתאפשר ניסויי הדברה בתנאים מבוקרים לבחינת יעילות תכשירים. לניסוי זה מועמדים 11 חומרי הדברה שונים מטעם חמש חברות. גידול הזחלים עדיין איננו רציף: בכל זמן נתון יש דרגה אחת מהאוכלוסייה או בוגרים או זחלים או גלמים. לפי תוצאות המעבדה נראה כי מנגנוני הפעולה בחומרים השונים גורמים לתגובה שונה של הזחלים. ניכר כי תכשירים הגורמים לתמותת זחלים רק לאחר מספר ימים למעשה נותנים הדברה טובה של המזיק.

שמות החוקרים: 
יערה ליבנה, תמר אלון, רבקה רביב, רוחי רבינוביץ', אור רם, רועי רבן ויפתח גלעדי
תאריך פרסום המחקר: 
31/12/14
סוג מחקר: