המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הדברת עשבים בכותנה באמצעי לא כימי חדש- מקלטרת אצבע - דר רן לאטי