המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

על מחלת המקרפומינה - דר און רבינוביץ