המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

השפעת טיפולי פיקס על כותנת פימה הגדלה ללא עקה - אריה בוסק