המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

שליטה על גידול כותנה באמצעות מווסתי גידול ובעקה מושרית - נועם עמיר