המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

צוות שדה 2018 - מיכל אקסלרוד