המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

סיכום עונה - הקדמה - עופר גורן