המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מועצת הכותנה משתתפת באבלו של יאיר אדלר

קובץ מצורף: